Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Đa-ni-en 9:4-10

 

Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài  (Đa-ni-en 9:4)

 

          Đáng sợ…  Tỏ lòng nhân nghĩa…  Giao ước.  Những lời này chẳng tựa như một cách thức kỳ lạ để bắt đầu một lời nguyện sám hối sao?  Vậy mà ngôn sứ Đa-ni-en đã tin tưởng công bố tình yêu Thiên Chúa trước khi ngài bắt đầu xưng thú tội lỗi mình cũng như tội lỗi của dân chúng.

          Làm sao Đa-ni-en lại dám quả quyết rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ?  Có lẽ ngài đã dựa vào chính cuộc đời mình.  Ngày qua ngày, Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Người dành cho Đa-ni-en.  Ngài đã ban cho Đa-ni-en một địa vị rất cao giữa vương quốc ngoại giáo Ba-by-lon.  Thiên Chúa đã cứu Đa-ni-en trong hang sư tử.  Người đã cứu thoát ông khỏi tay kẻ thù mưu giết ông.  Rỏ ràng Thiên Chúa đã hết lòng với Đa-ni-en và sự cam kết ấy đã giúp ông can đảm xưng thú tội lỗi mình và tội lỗi của dân chúng.

          Đa-ni-en đã chẳng giữ bí mật điều gì, ngay cả khi ngài biết rằng quả thực ngài không sống công chính (Đa-ni-en 9:7).  Tin tưởng mình được an toàn trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đa-ni-en đã đến trước mặt Chúa để được trong sạch, vì ngài đã cảm nghiệm được giao ước lòng từ bi của Chúa lập đi lập lại nhiều lần.

          Vậy bạn nhìn Thiên Chúa thế nào?  Nếu bạn coi Chúa như Đấng xét nét và chi ly trong những đòi hỏi của Người, thì bạn sẽ hầu như muốn tránh né Người.  Nếu bạn coi Chúa như Đấng câu nệ lề luật, thì bạn sẽ cảm thấy quá tội lỗi nên không thể dành hết thì giờ để cầu nguyện xin Người đoái thương, rồi chẳng bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ được.

          Đừng rơi vào cái bẫy đó bạn nhé!  Đấy không phải là Thiên Chúa mà Đa-ni-en biết.  Cha của bạn rất nhân lành và rất quảng đại.  Bạn hãy lấy trường hợp Đa-ni-en làm thí dụ.  Phải, ngôn sứ đã công khai xưng thú tội lỗi mình, nhưng ngài cũng đặt tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu trung thành của Thiên Chúa.

          Bạn hãy luôn nhớ điều ấy mỗi khi xét lương tâm và cầu xin Chúa thứ tha.  Hãy nhớ rằng Chúa từ ái, đầy lòng thương yêu và thương xót.  Hãy tin là Người cam kết đem bạn lên thiên đàng.  Bạn cũng hãy biết rằng Người nhìn bạn không phải chỉ như bạn đang trong lúc này, mà còn như một kẻ có khả năng trở thành con người như Chúa muốn.

          Vậy bạn cứ vững bước và xưng thú tội lỗi bạn, nhưng hãy chắc chắn phải tuyên xưng lòng tin của bạn vào lượng xót thương và tình yêu  của Chúa nữa.  Bạn không phải sợ hãi bất cứ việc lên án nào.  Cứ giữ những lời của ngôn sứ Đa-ni-en trong tâm trí bạn:  “Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ!” (Đa-ni-en 9:9).

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô tận của Chúa!  Con đặt hết mọi tội lỗi con dưới chân Chúa, để con được cảm nghiệm lòng Chúa xót thương”.