Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 21:33-43, 45-46

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.  (Mát-thêu 21:42)

 

          Xuyên suốt lịch sử cứu độ, nhiều “tảng đá” đã bị loại bỏ, chỉ là để trở thành những “đá tảng góc tường” thực sự được tin cậy và yêu mến.  Chúng ta có thể nghĩ tới những khuôn mặt như ông Mô-sê, bà Ét-te hoặc ông Giu-se.  Chúng ta cũng có thể nghĩ tới các vị thánh anh hùng như Patrixiô mà chúng ta mừng kính hôm nay.  Rồi dĩ nhiên chúng ta phải nghĩ tới Chúa Giê-su, đá tảng góc tường chính yếu của tòa nhà Giáo Hội.

          Nhưng còn bạn thì sao?  Có khi nào bạn nghĩ mình là một viên đá góc tường không?

          Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy anh em ông Giu-se đã tẩy chay ông và đem bán ông đi làm nô lệ (Sáng thế 37:23-28).  Nhưng lòng khiêm nhường và nương tựa của ông Giu-se vào Thiên Chúa đã giúp ông đứng dậy vượt hoàn cảnh khó khăn của mình và trở thành tảng đá góc tường để cứu vớt gia đình ông cùng toàn cõi Ai-cập khỏi nạn đói hoành hành.

          Vì rao giảng Tin Mừng tại một nơi thuộc ngoại giáo, thánh Patrixiô đã bị chối bỏ và chống đối do những tù trưởng tại Ai-len.  Nhưng ngài đã nương tựa vào Chúa, nên có thể hiến thân để vui mừng truyền bá Tin Mừng.  Đức khiêm nhường và lòng yêu mến Chúa đã giúp thánh Patrixiô trở nên viên đá góc tường của Giáo Hội tại Ai-len.

          Đối với ông Giu-se và thánh Patrixiô, điều quan trọng không phải là việc bị chối bỏ, nhưng là lòng khiêm nhường và kiên vững.  Đó chính là điều giúp Thiên Chúa biến họ thành những đá tảng đức tin và những chứng nhân Tin Mừng.

          Vậy bạn có sẵn sàng trở nên một viên đá góc tường không?  Có thể bạn nghĩ rằng Chúa không muốn sử dụng bạn vì bạn không đủ tốt, không đủ thông minh hoặc không đủ giàu có.  Nhưng bạn không cần phải mạnh mẽ hay can đảm mới có thể phụng sự Chúa.  Bạn không cần phải nổi tiếng.  Bạn chỉ cần dễ dạy bảo và hăng say.  Thế là Chúa có thể sử dụng bạn và Người thực sự muốn sử dụng bạn!  Bạn cứ trung thành trong những việc nhỏ, rồi Chúa sẽ cho bạn những cơ hội để có thể gây ảnh hưởng nhiều hơn mỗi ngày.

          Hôm nay bạn có thể làm những việc nhỏ bé nào để thành một viên đá góc tường?  Có lẽ là tỏ lòng ưu ái đối với gia đình, tha thứ cho một người bạn đã làm buồn lòng bạn, hoặc tỏ lòng bác ái đối với một người đang thiếu thốn.  Bạn cứ để tâm phục vụ Chúa hôm nay, rồi hãy chờ đợi những cơ hội nhỏ – có lẽ cả những cơ hội lớn nữa – mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy sử dụng con.  Xin làm cho con giống như Chúa, trung thành và kiên vững”.