Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.  (Mát-thêu 18:26)

 

          Một người đang phải vật lộn trong thời buổi kinh tế khó khăn nhận được hai lá thư.  Một lá thì cho ông ta được gom món nợ lại để trả theo mỗi tháng một phần.  Còn lá thư kia thì báo tin ông đã trúng xổ số mười triệu đô-la.  Ông ta thở dài, vứt bức thư thông báo trúng xổ số vào sọt rác và bắt đầu làm giấy tờ sẵn sàng để trả nợ hàng tháng.

          Thế chẳng phải là vô lý sao?  Nhưng đó lại chính là điều người đầy tớ không có lòng thương xót trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm.  Khi ông chủ muốn anh ta thanh toán món nợ kếch xù, anh ta đã van xin ông cho anh ta thêm một thời gian để trả nợ.  Thậm chí điều ấy cũng chẳng giúp anh ta nảy ý muốn xin điều nào khác nữa.  Đầu óc tưởng tượng của anh ta quá hạn hẹp:  các món nợ phải được trả, thế thôi.  Cho nên không lạ gì khi anh ta đã áp dụng cùng một tiêu chuẩn khe khắt này đối với người bạn chỉ nợ anh ta món nợ nhỏ bé.  Luật là luật, người ta phải tuân theo!

          Nhưng đây là tin vui:  chúng ta trúng xổ số rồi!  Trong Chúa Ki-tô, tất cả tội lỗi chúng ta được xóa bỏ hoàn toàn.  Khi chúng ta thống hối và đến với Người, Người không cho chúng ta thêm thời gian để đền bù tội lỗi chúng ta.  Người không cho chúng ta một lô những đề nghị và thêm một cơ hội nữa để tự chuộc lấy mình.  Không, nhưng “Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta” (Thánh Vịnh 103:12).  Người rửa sạch mọi lỗi lầm chúng ta và đưa chúng ta vào con đường tự do và chiến thắng.  Rồi Người hứa cùng sánh bước với chúng ta, giúp đỡ chúng ta trên đường.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ suy nghĩ về lòng quảng đại của Cha trên trời.  Hãy để Chúa Thánh Thần mở rộng trí tưởng tượng của bạn để bạn có thể nhận ra khả năng được hoàn toàn tha thứ, hy vọng mọi món nợ thiêng liêng được xóa bỏ không cần tra hỏi.  Hãy để cho lời hứa này lắng đọng vào tâm hồn bạn và thay đổi lối suy nghĩ của bạn.  Càng hiểu được ân huệ căn bản lòng thương xót của Thiên Chúa, bạn càng dễ tha thứ cho những người chung quanh.  Đừng phạm lại cùng một lầm lỗi của người đầy tớ không có lòng thương xót nhé!  Hãy nhìn lên Cha nhân từ của bạn rồi chính bạn sẽ trở nên nhân từ.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin Cha đổ lòng thương xót xuống trên con!  Xin cho con được thấm nhuần lòng tha thứ Cha đã tỏ ra cho con và giúp con cũng biết tỏ lòng thương xót đối với những người trong đời con”.