Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Lễ Truyền Tin

 

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Đức Chúa ở cùng bà.  (Lu-ca 1:28)

 

          Khi các chính trị gia thông báo là họ có ý định ra tranh cử, họ sẽ làm một bài diễn văn trình bày họ là ai và những gì tiêu biểu cho họ.  Mặc dù đoạn Tin Mừng hôm nay không phải về chính trị, nhưng quả thực nó loan báo một thứ chính quyền mới đang bước vào thế giới, đó là Nước Thiên Chúa.  Chúng ta đang đọc về lúc sứ thần Gáp-riên mang tới cho Mẹ Ma-ri-a sứ điệp báo tin Đấng Mê-si-a sắp đến.  Trong lời loan báo này, ngài hứa với Mẹ và tất cả những ai đến sau Mẹ rằng:  “Đức Chúa ở cùng bà” (Lu-ca 1:28).

          Trong Cựu Ước, sự hiện diện của Đức Chúa không được mặc khải cho hết mọi người.  Trái lại, Thiên Chúa chỉ liên lạc với những người lãnh đạo Ít-ra-en và các ngôn sứ.  Nhưng khi sứ thần nói với Mẹ Ma-ri-a “Đức Chúa ở cùng bà”, thì ngài đã đánh dấu một khởi đầu mới, tức một mối tương quan mới giữa Thiên Chúa với dân Người.  Thiên Chúa tự hữu và quyền năng sẽ trở thành Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.  Đối với Mẹ Ma-ri-a, Em-ma-nu-en có nghĩa là Thiên Chúa ở gần với tính cách là một thai nhi trong dạ của Mẹ.  Đối với các môn đệ Chúa Giê-su, Em-ma-nu-en có nghĩa là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa làm người.  Còn đối với chúng ta, Em-ma-nu-en nghĩa là sự hiện diện của Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần.

          Đức Chúa ở cùng bà.  Lời loan báo của sứ thần vang lên qua suốt dòng lịch sử cho tới từng người chúng ta.  Trong Thánh lễ, chúng ta nghe lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”.  Qua những lời này, linh mục nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta qua mọi cảm nghiệm – lúc vui, khi buồn, lúc khó khăn và mọi khoảng thời gian giữa vui buồn và khó khăn ấy.  Người ở với chúng ta trong những cảm nghiệm thiêng liêng sâu xa nhất, rồi Người ở với chúng ta ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được chút nào về sự hiện diện của Người.

          Ngày mai khi bạn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, hãy nghĩ đến sức mạnh của lời chào ngắn gọn này mỗi khi bạn nghe.  Hãy để lời chào này nhắc nhở bạn về sự hiện diện luôn luôn và đầy yêu thương của Chúa.  Hãy để lời chào này trở nên nguồn an ủi khi bạn cảm thấy cô độc, sự khích lệ khi bạn cảm thấy thất vọng và sự chúc lành lúc bạn vui.  Từ lúc được thành thai trong dạ Mẹ Ma-ri-a, Chúa Giê-su đã và sẽ luôn luôn ở cùng bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ở với con trong mọi lúc”.