Thứ Hai tuần III mùa Chay

Lễ thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a

 

Suy niệm Mát-thêu 1:16, 18-21, 24

 

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.  (Mát-thêu 1:24)

 

          Nhiều người thợ thủ công chỉ sử dụng một dụng cụ mình ưa thích.  Họ sử dụng nó thường xuyên và tin rằng nó sẽ được việc, lại còn làm tốt nữa.  Dùng hoài mà vẫn tốt, vì dễ sử dụng, lại còn làm cho người ta hài lòng nữa.  Một người thợ có khi còn coi dụng cụ ấy như chính mình nữa vì nó phản ảnh tài khéo của ông.

          Giờ đây bạn hãy giả dụ người thợ ấy là Chúa và công việc của Chúa là xây dựng vương quốc Người, tức nhà Thiên Chúa.  Chắc chắn thánh Giu-se là dụng cụ ưa thích của Thiên Chúa!  Tại sao?  Vì ngài mềm mỏng, vâng lời và trung thành.

          Bạn có nhận thấy là Thiên Chúa không báo trước cho thánh Giu-se biết về việc Mẹ Ma-ri-a đã mang thai không?  Chúa để cho ngài tự mình khám phá ra tin ấy. Thay vì hoảng sợ, thánh Giu-se rất linh động;  ngài tín thác vào Chúa và phản ứng một cách bình an và kín đáo.  Mãi sau này Chúa mới sai sứ thần đến để trấn an thánh Giu-se trong giấc mơ.  Rồi khi tỉnh giấc, thánh Giu-se mau mắn vâng lời Chúa và đem Mẹ Ma-ri-a về nhà mình.  Ngài chấp nhận người con mà Thiên Chúa ký thác cho ngài và dạy dỗ nuôi nấng người con ấy trong đức khiêm nhường và trung thành với Thiên Chúa.

          Khi Thiên Chúa xây dựng vương quốc Người nơi trần gian, Người có nhiều dụng cụ ưa thích, đó là chúng ta.  Giống như thánh Giu-se, chúng ta có thể là những tay chân nối dài của Thiên Chúa nếu chúng ta sẵn sàng và vâng lời.  Chúa tin cậy chúng ta để giúp biểu lộ tình yêu và bình an của Người trong mọi tình huống thử thách và Người muốn chúng ta vâng lời khi được Người kêu gọi.  Chúa còn ký thác cho chúng ta cả một thế hệ kế tiếp gồm những môn đệ của Chúa Ki-tô nữa.

          Dụng cụ thì luôn ở bên cạnh chủ để sẵn sàng được sử dụng.  Vì thế chúng ta cần phải dành thì giờ ở với Chúa trong cầu nguyện mỗi ngày.  Hiện giờ chúng ta không thể luôn đọc kinh cầu nguyện vì còn phải làm những bổn phận khác, giống như thánh Giu-se vậy!  Cho nên bạn cứ sống ngày của bạn, nhưng luôn nâng tâm hồn lên với Chúa.  Hãy chú ý và lắng nghe sự dẫn dắt của Người.  Đang làm việc gì trong ngày, bạn cứ giữ thái độ sẵn sàng với Chúa.  Có thể bạn không luôn cảm nhận sự hiện diện của Người.  Nhưng bạn vẫn ở bên cạnh Chúa, sẵn sàng đáp lại trong sự trung thành vâng lời khi Người giục giã bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy sử dụng con.  Con muốn làm một dụng cụ được tin cậy trong bàn tay Chúa”.