Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:14-23

 

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ  (Lu-ca 11:20)

 

          Dân chúng kinh ngạc vì Chúa Giê-su đã biểu lộ quyền năng của Người.  Làm sao Người có thể trừ được quỷ?  Ma quỷ là kẻ thù mạnh mẽ và gan dạ của Thiên Chúa cũng như dân Người.  Vậy làm sao Chúa Giê-su, một người giống như bao người khác, lại có thể chiến thắng được một tên quỷ trong số của chúng?  Cách duy nhất để Người có được sức mạnh như thế là vì Người là một kẻ thừa hành của ma quỷ.

          Bạn thử tưởng tượng xem thật là vô lý khi lời tố cáo Chúa nghe giống như một cuộc xét mình kỹ càng hơn.  Xa-tan không làm công việc chữa lành và phục hồi.  Nó còn lo đi chia cách và hủy diệt người ta.  Không đâu, đây phải là quyền năng Thiên Chúa hành động.  Chúa Giê-su khẳng định điều này khi Người nói với những kẻ tố cáo Người.  “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lu-ca 11:20).

          Triều Đại Thiên Chúa!  Triều Đại của Đấng luôn nhân lành.  Triều Đại của Đấng đã dựng nên mọi sự trong tình yêu.  Triều Đại của Đấng đã tha thứ, an ủi và cứu chuộc.  Đó là Vua của bạn và Nước Người đã đến!

          Thiên Chúa không dấn thân vào một cuộc đấu tranh quyền lực với ma quỷ.  Nhưng Người ở trên mọi sự, cho nên không sự chống đối nào có thể đe dọa được Người và Nước của Người.  Sức mạnh của Chúa là tuyệt đối, ý định của Người trong sạch và kế hoạch Người dành cho chúng ta hoàn hảo.  Thế thì tại sao Người lại phải sợ ma quỷ hoặc bất cứ kẻ nào theo nó?  Bạn hãy nhớ là mọi kẻ thù của Chúa, thậm chí cả Xa-tan, cũng phải nép mình phủ phục trước mặt Người (Thánh Vịnh 66:3).

          Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy chúng ta có thể dễ dàng được cứu thoát khỏi cám dỗ của ma quỷ.  Nhưng với một điều kiện:  chúng ta cần “họp lại” với Chúa Giê-su.  Chúng ta cần liên kết với Chúa trong cầu nguyện, và chúng ta cần liên kết với nhau trong tình đồng đạo, tình yêu và sự kính trọng.  Chúa Giê-su hứa rằng khi hai hoặc ba người họp nhau lại nhân danh Người, Người sẽ hiện diện (Mát-thêu 18:20).  Vậy nếu bạn muốn càm nghiệm được ân sủng và tự do của đời sống trong Triều Đại Thiên Chúa, hãy tìm đến với những anh chị em trong giáo xứ.  Hãy quen biết nhau.  Hãy bắt đầu chia sẻ cuộc sống của bạn với họ.  Hãy cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau.  Rồi bạn sẽ thấy ma quỷ cao chạy xa bay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con vào Nước Chúa!  Con là của Chúa, lạy Chúa, nên con tin rằng Chúa sẽ che chở con và dẫn dắt con hôm nay”.