Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?  (Mác-cô 12:28)

 

          Văn chương Do-thái kể lại rằng có một người đã xin vị ráp-bi Hillel hãy tóm tắt lại tất cả 613 điều luật của Lề Luật Cựu Ước đang khi ông ta đứng một chân, hay nói khác đi là thật ngắn gọn!  Ông ta trả lời:  “Điều bạn ghét khi nó xảy ra cho bạn thì bạn đừng làm cho người khác.  Đó là toàn bộ Lề Luật, những gì còn lại chỉ là chú giải”.

          Tách mình khỏi đám lãnh đạo tôn giáo chỉ tìm cách tiêu diệt Chúa Giê-su, một vị kinh sư đã hỏi Chúa Giê-su cùng một câu hỏi, nhưng với lòng chân thành:  “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?”  Trong khi các kinh sư khác coi Chúa Giê-su như một mối đe dọa thì vị này lại thấy ở nơi Chúa một cơ hội để học hỏi.  Cho nên ông đã đưa ra một câu hỏi thành thực biểu lộ mối quan tâm sâu xa nơi tâm hồn mọi người.

          Câu hỏi của vị kinh sư này phản ánh một tâm hồn tìm hiểu về một nguyên lý độc nhất ẩn tàng dưới lớp phúc tạp của Lề Luật.  Điều răn nền tảng nào có thể đem lại ý nghĩa cho mọi quy luật và điều lệ nhỏ hơn thuộc đời sống đạo đức?  Chìa khóa nào có thể giải được câu đố của đời sống chúng ta và dẫn chúng ta vượt qua được những trở ngại chung quanh cũng như ở trong chúng ta?  Tất cả chúng ta đều mong chờ những câu trả lời cho các câu hỏi này.

          Điều răn mến Chúa yêu tha nhân không chỉ là một mệnh lệnh hay bổn phận.  Không ai có thể yêu thương chỉ vì người ta bắt họ phải yêu thương!  Nói cho cùng, yêu mến Thiên Chúa là một đặc ân, một mối tương quan mà Chúa khởi đầu khi chúng ta được lãnh nhận phép Rửa tội, rồi mối tương quan ấy phát triển khi chúng ta đón nhận Lời Chúa và mở lòng đón nhận tình yêu của Người.  Mối tương quan ấy lớn lên khi chúng ta hướng mọi ý muốn của chúng ta rập theo điều răn trọng nhất trong các điều răn và khi chúng ta chọn những quyết định phản ánh tình yêu này qua lời nói việc làm của chúng ta.

          Chúa luôn đến với chúng ta, nên mỗi lần chúng ta hướng về Người là chúng ta có thể nhận được tình yêu của Người sâu đậm hơn.  Thế rồi cảm nghiệm về tình yêu này sẽ thúc giục chúng ta yêu mến Người và chia sẻ tình yêu này với người khác.  Quả thực chúng ta phải quyết định tìm kiếm Chúa và đáp lại Người, nhưng mọi quyết định này đều có thể phát sinh từ mối tương quan yêu thương Chúa muốn có với chúng ta, một mối tương quan được trưởng thành khi chúng ta đem chia sẻ.

 

          “Lạy Cha trên trời, hôm nay xin Cha lấy tình yêu của Cha mà thúc giục con hãy sống dễ thương hơn.  Xin giúp con nhìn đời sống đức tin của con như một mối tương quan, chứ không phải như một bổn phận”.