Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

 

Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ.  Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  (Mát-thêu 5:17)

 

          Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa Giê-su đến trần gian này mang theo một cục tẩy vĩ đại, rồi khi Người chuộc tội cho chúng ta, Người chỉ xóa bỏ mọi luật lệ thuộc Cựu Ước.

          Nhưng chính vì Chúa đã tố cáo những người Pha-ri-sêu quá câu nệ lề luật, nên chúng ta đừng nghĩ là cách Người giữ Luật Mô-sê hoàn toàn đối nghịch với họ.  Trái lại, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Người đến để tôn trọng Lề Luật, đồng thời Người còn nói rằng lỗi phạm điều nhỏ nhất trong Lề Luật ấy sẽ làm cho chúng ta thành “kẻ nhỏ nhất” trong Nước Người!

          Chúa Giê-su không nói những lời này để lên án hoặc làm chúng ta phải thất vọng.  Nhưng Người nói thế là để cứu độ chúng ta.  Chúa Giê-su đến mang sự sống mới, nhưng để cảm nghiệm được sự sống ấy, chúng ta cần phải theo những mệnh lệnh của Người.  Giống như cha mẹ cố gắng giữ cho con cái mình khỏi bị rắc rối, Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta phải cảnh giác trước tội lỗi.  Người biết nếu chúng ta thắng chước cám dỗ thì sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc.

          Thật phúc cho chúng ta khi biết có Chúa Giê-su ở cạnh chúng ta trong những lúc chúng ta phấn đấu!  Người không từ xa gửi đến chúng ta những cảnh báo, nhưng Người giúp chúng ta nhổ tận rễ tội lỗi ở bất cứ phạm vi nào nó xuất hiện.  Bằng cách xét mình hằng ngày, chúng ta có thể chắc chắn rằng tội lỗi không thể có chỗ đứng trong tâm hồn chúng ta.  Vào buổi tối khi nhìn lại ngày sống, chúng ta có thể xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta thấy mình đã đi sai chân lý của Chúa.  Rồi khi đem những sa ngã của chúng ta đặt dưới ánh sáng tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Người và ý thức rõ ràng hơn rằng mình có thể sống tốt hơn lần tới.

          Người ta nói rằng nếu chúng ta muốn chuyển rời núi non, chúng ta phải lấy đi những hòn đá nhỏ trước đã và điều này đúng với trường hợp tội lỗi.  Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu hằng ngày chống lại cám dỗ, cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi lần chúng ta bị thử thách, chúng ta sẽ sớm bắt đầu tiến bộ.  Nếu chúng ta đặt mọi lãnh vực đời sống chúng ta dưới chân Chúa, cả những chỗ ẩn khuất tối tăm, Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi ơn cần thiết để sống chiến thắng, thậm chí còn được trở nên “những kẻ lớn nhất” trong nước trời nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chết trên thánh giá để con được biết tự do khỏi bị tội lỗi ràng buộc và trở nên con người Chúa kêu gọi con trở thành”.