Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:30-35

 

Chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời.  (Gio-an 6:32)

 

          Bất kể chúng ta nghĩ mình hiểu biết được bao nhiêu thì vẫn luôn có những điều cần phải học hỏi thêm.  Bạn hãy nhìn thế giới quanh bạn.  Những văn hóa cổ đại đã phân chia chất thể thành bốn yếu tố là đất, khí, lửa và nước.  Nhưng trải qua nhiều thế kỷ, các nhà khoa học đã ý thức rằng chất thể được cấu tạo do các nguyên tử.  Những khám phá sau này còn tìm ra những yếu tố nhỏ bé hơn, như electron, proton và neutron.  Hiện nay các chuyên gia lại tìm thấy những phân tử còn bé hơn nữa như quark, gluon và boson.  Luôn có những cái mới để người ta khám phá!

          Bạn có thể nói rằng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng nói một điều gì tương tự như vậy.  Sau khi làm phép lạ cho bánh và cá hóa ra nhiều, Chúa Giê-su đã xin dân chúng hãy tiến xa hơn điều họ đã hiểu về việc được dưỡng nuôi phần xác.  Họ đâu cần được dạy cho biết bánh là gì, vì đó là thức ăn chính yếu của họ mà.  Nhưng Chúa muốn ban cho họ “bánh bởi trời” (Gio-an 6:32).  Bánh này không chỉ dưỡng nuôi thể xác, mà còn nâng đỡ linh hồn họ nữa.

          Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cùng một bài học.  Chúng ta biết Thánh Thể không phải là bánh thường ngày, nhưng khi chúng ta đến cùng một ngôi nhà thờ ấy, ngồi trên cùng băng ghế ấy tuần này sang tuần khác, thì việc nhận lãnh Thánh Thể có thể trở thành một thói quen.  Sự quen thuộc có thể khiến chúng ta chỉ chú ý đến tấm bánh chúng ta lãnh nhận nhiều hơn là đến sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong bí tích.

          Nếu bạn cảm thấy Thánh Thể đã trở thành hơi quá quen thuộc, thì hãy cố gắng nhìn kỹ vào Chúa Giê-su trong tuần lễ.  Mỗi sáng, bạn hãy chọn một đoạn Kinh Thánh nói về Chúa và cố gắng nhớ đến đoạn Kinh Thánh ấy trong ngày.  Có thể là một câu về Thánh Thể:  “Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em” (Lu-ca 22:19).  Hoặc có thể là một đoạn trích bài đọc Tin Mừng của Thánh lễ hằng ngày.  Bạn chỉ lấy một câu thôi, rồi suy gẫm câu ấy.  Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn hiểu Chúa Giê-su sâu xa hơn.

          Khi đọc đoạn Kinh Thánh ấy, bạn hãy dành thì giờ để Chúa Giê-su cho bạn thấy điều gì mới mẻ về Người, điều gì xây dựng thêm cho những gì bạn đã biết về Người.  Bạn sẽ thấy càng đi sâu hơn, bạn càng nhận ra Thánh Thể là chính Chúa Giê-su:  “bánh thật bởi trời”.

 

          “Lạy Chúa, xin đem con vào hiểu biết sâu xa hơn!  Xin Chúa giúp con khám phá ra Chúa trọn vẹn hơn qua Bí tích Thánh Thể”.