Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:22-29

 

Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.  (Gio-an 6:29)

 

          Khi còn là một linh mục trẻ đến từ Pennsylvania, Cha Water Ciszek hăng say làm việc nhà Chúa như một vị truyền giáo tại liên bang Sô-viết.  Nhưng lúc khởi đầu mọi sự không suông sẻ.  Mới vào nước Nga, ngài đã bị tố cáo oan làm gián điệp và bị cầm tù nhiều năm, trước hết tại nhà tù Lubyanka, sau là tại các trại tù lao động khác nhau ở Siberia.

          Một ngày nọ, quá mệt mỏi do những thẩm vấn khắc nghiệt, cha Ciszek đã muốn kết thúc đời mình:  “Tôi đã mất hết ý thức hy vọng.  Tôi chỉ còn thấy sự yếu đuối của mình mà thôi”.  Tuyệt vọng, ngài xin Chúa giúp đỡ ngài.  Khi cầu nguyện, ngài bắt đầu nhận ra rằng làm công việc của Chúa không có nghĩa là thực hiện những việc anh hùng như ngài nghĩ trước đây.  Suy gẫm gương Chúa Giê-su trong Vườn Ghết-sê-ma-ni, ngài nhận ra “công việc” của Chúa là cộng tác với ân sủng của Người hằng ngày, bất kể tình huống thế nào.     

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng “việc Thiên Chúa” là hãy tin vào Người, “Đấng” Chúa Cha sai đến (Gio-an 6:29).  Giờ đây quả thực chúng ta tin vào Chúa Giê-su, cho nên chắc chắn phải có gì hơn nữa.  Dĩ nhiên là có!  Bạn hãy nghĩ lại những lúc khó khăn trong đời bạn – có lẽ một cơn bệnh hoặc một lúc khủng hoảng tài chánh.  Có lẽ bạn đã thấy cần phải sống đức tin một cách mới mẻ.  Đó chính là lúc “việc Thiên Chúa” nhập cuộc.  Khi bạn phải đối phó với thử thách, có thể bạn cần cố gắng một chút để xem mình phải cộng tác với ơn Chúa như thế nào trong hoàn cảnh này.

          Thực vậy, “việc Thiên Chúa” muốn ta tin không chỉ giới hạn trong những khi gặp khủng hoảng.  Hằng ngày Chúa cho chúng ta không biết bao nhiêu là cơ hội để áp dụng đức tin chúng ta vào bất cứ hoàn cảnh nào.  Thậm chí cả những bổn phận trần thế cũng có thể trở thành những ân huệ Chúa ban nếu chúng ta đem dâng chúng lên cho Chúa và nói với Chúa về chúng.  Chúa yêu thích những cuộc chuyện trò rất thường tình như thế!  Người dùng những cuộc chuyện trò này để dạy dỗ chúng ta, khích lệ chúng ta và xây dựng đức tin chúng ta.

          Đó chính là những điều cha Ciszek đã học được.  Ngài đã có thể nhìn thấy Chúa nơi từng người ngài gặp và đối xử với họ tử tế.  Ngài đã có thể nhận ra từng bổn phận cam go trước mắt như là cách thưa xin vâng với Chúa.  Bạn cũng có thể làm như vậy!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa cho con thấy mỗi hoàn cảnh con gặp là một cách để thực thi ‘việc Chúa’ là hãy tin vào Chúa”.