Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Lễ kính thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ

 

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:1-8

 

Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh.  (1 Cô-rin-tô 15:3)

 

          Người ta biết ít về thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, các vị tông đồ chúng ta mừng lễ hôm nay.  Theo Tin Mừng Gio-an, Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, “thành của An-rê và Phê-rô”,          và có thể là bạn hoặc là người cộng tác với anh em ông An-rê trong công việc làm ăn (Gio-an 1:44).  Trước khi làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa Giê-su bảo ông Phi-líp-phê là các ông hãy cho dân chúng ăn.  Phi-líp-phê, một dân làm thương mại, đã tính toán tốn phí bao nhiêu và kết luận rằng không thể thực hiện việc ấy được (6:5-7).

          Phi-líp-phê là người thẳng thắn khuyên Na-tha-na-en đến gặp Chúa Giê-su.  Khi bạn ông nghi ngờ về xuất xứ của Chúa Giê-su, Phi-líp-phê bảo ông:  “Cứ đến mà xem” (Gio-an 1:46).  Ngoài một ít những nhắc nhớ khác về ông, Phi-líp-phê không xuất hiện ở nơi nào khác trong Tân Ước.  (Ngài cũng không phải là một trong bảy phó tế tiên khởi của Giáo Hội sơ khai – Công Vụ Tông Đồ 6:5; 8:6).

          Chúng ta còn biết ít hơn nữa về thánh Gia-cô-bê, con ông An-phê.  Ngài cũng được gọi là Gia-cô-bê hậu, để phân biệt với thánh Gia-cô-bê, anh của Gio-an.  Một số bản dịch Kinh Thánh coi ngài là Gia-cô-bê đã lãnh đạo cộng đoàn Giê-ru-sa-lem ban đầu, nhưng điều ấy không có gì là chắc chắn (Công Vụ Tông Đồ 15:13;  Ga-lát:19; 2:9).

          Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy những vị tông đồ này ít được biết đến, mặc dù các ngài được tôn kính như các vị thánh.  Chúa Giê-su đã không tuyển chọn các ngài vì các ngài có khả năng lãnh đạo hay thông biết về thần học.  Nhưng Chúa đã kêu gọi những con người bình thường có nghề nghiệp, nhà cửa và gia đình.  Cuộc sống các ngài được thay đổi khi gặp Con Thiên Chúa và qua năm tháng Chúa đào tạo các ngài để sai đi rao giảng Tin Mừng của Người.  Đúng thế, từ apostolos trong Hy ngữ nghĩa là “kẻ được sai đi”.

          Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi và được sai đi, kể cả bạn nữa.  Chúa Giê-su đã có một kế hoạch và lời gọi đặc biệt dành cho bạn, giống như Người đã làm cho thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê.  Rồi kế hoạch đó bắt đầu bằng việc gặp gỡ Chúa và để Người thay đổi cuộc sống bạn.  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy thinh lặng tâm trí và để Chúa Giê-su cho bạn thấy Người yêu thương bạn.  Khi yêu thương, Chúa sẽ cho bạn thấy lời Người kêu gọi bạn.

 

          “Lạy Chúa, khi con dành thì giờ ở với Chúa hôm nay, xin cho con thấy lòng từ ái yêu thương của Chúa.  Xin ban sức mạnh cho con để con làm chứng nhân cho Chúa đối với những người chung quanh vì họ cần được biết tình yêu của Chúa”.