Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Lễ kính thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

 

Suy niệm Mác-cô 16:15-20

 

Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi.  (Mác-cô 16:20)

 

          Khi nhìn thấy chữ “thánh” trước tên một người, có thể chúng ta nghĩ là vị ấy đã được như vậy hoàn toàn là do chính mình.  Nhưng thánh Mác-cô mà chúng ta mừng lễ hôm nay lại kể cho chúng ta một câu chuyện khác.  Có lẽ ngài đã không bao giờ trở thành một vị thánh chúng ta mừng kính nếu như ngài đã không được một ai đó tin tưởng ngài.

          Mác-cô là con của bà Ma-ri-a, một bà góa đã dùng tư gia của bà để cho các Ki-tô hữu tiên khởi tụ họp mà thờ phượng (Công Vụ Tông Đồ 12:12).  Mặc dù Mác-cô không phải là một trong số mười hai tông đồ, nhưng dường như ngài là một trong số các môn đệ của Chúa Giê-su.  Mác-cô đã đi theo Ba-na-ba là anh họ của ngài và cùng với Phao-lô trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhất, nhưng vì lý do nào đó, ngài đã sớm bỏ họ mà về (13:13).  Trong hành trình lần thứ hai, Phao-lô không muốn đem Mác-cô theo.  Trong con mắt của Phao-lô, Mác-cô đã đào ngũ, không theo lý tưởng rao giảng Tin Mừng nữa (15:38).

          May mắn thay, Ba-na-ba đã không thất vọng về Mác-cô.  Đang khi Phao-lô tiếp tục đi Xi-ri-a cùng với Xi-la thì Ba-na-ba đem Mác-cô đi đảo Xíp (Công Vụ Tông Đồ 15:39-41).  Truyền thống kể lại rằng Mác-cô đã đi Rô-ma, trở thành thông dịch viên cho thánh Phê-rô, nên sau này đã viết sách Tin Mừng dựa trên lời giảng của Phê-rô.  Dành cho một cơ hội nữa, đó là tất cả những gì Mác-cô cần.  Sau này Phao-lô đã tha thứ cho Mác-cô, khen ngợi ngài đã phục vụ tốt và gọi ngài là bạn đồng hành rất “hữu ích” (2 Ti-mô-thê 4:11).  Truyền thống cũng kể rằng thánh Mác-cô đã thành lập giáo hội tại Alexandria và chịu tử vì đạo ở đấy.

          Sẽ ra sao nếu như Ba-na-ba từ chối Mác-cô vì thất bại của Mác-cô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất?  Có thể Mác-cô sẽ khẳng khi nào trở thành “người con” của Phê-rô trong đức tin (1 Phê-rô 5:13).  Tai hại hơn nữa, có lẽ ngài sẽ chẳng bao giờ viết sách Tin Mừng – điều này có nghĩa là Mát-thêu và Lu-ca cũng sẽ chẳng bao giờ viết sách Tin Mừng, bởi sách Tin Mừng Mác-cô có đầu tiên!  Giả như Ba-ba-ba đã không thông cảm một chút với Mác-cô, thì ai biết được chúng ta sẽ có Kinh Thánh như thế nào?

          Giống như Ba-na-ba, chúng ta cần cho người khác thêm một cơ hội.  Chẳng có ai là hoàn hảo.  Ai cũng cần quà tặng là một khởi đầu mới.  Ân sủng và tình yêu của Chúa có thể che phủ “vô vàn tội tỗi” (1 Phê-rô 4:8).  Không những che phủ tội lỗi chúng ta, mà còn che phủ những đào ngũ, yếu đuối, vấp phạm và ngang ngược của chúng ta nữa.  Ý thức hàn gắn những mối tương quan không những có thể tạo thay đổi trong đời sống chúng ta, mà còn thay đổi số phận đời đời của chúng ta nữa!

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con nhận ra những tài năng nơi người khác, chứ không phải những thiếu sót của họ.  Xin Cha dạy con yêu thương và khích lệ họ”.