Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:31-36

 

Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.  (Gio-an 3:34)

 

          Những ai đã từng sống qua những lúc cực khổ khi lương thực và những nguồn lợi khác bị hạn chế thì thường khó mà tin vào sự phong phú.  Thật lâu sau khi đã qua cơn bĩ cực rồi, có thể họ vẫn còn thận trọng, giữ lại một số những gì họ đã để dành “phòng cơn bất trắc”.

          Nhờ lòng thương xót, chúng ta không phải làm như thế với Cha trên trời của chúng ta.  Tình yêu của Người không bao giờ vơi.  Người không tiếc gì với chúng ta.  Trái lại, Người còn ban cho chúng ta Thánh Thần của Người vô ngần vô hạn.  Bất kể chúng ta cảm nghiệm ra sao về tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, tình yêu ấy vẫn luôn sẵn sàng được ban cho chúng ta nếu chúng ta xin.

          Một kinh nguyện rất hay được đọc trong khi người Do-thái ăn lễ Vượt Qua có điệp khúc gọi là Dayenu, nghĩa là “Thế là đủ cho chúng con rồi”.  Đại ý kinh nguyện ấy thế này:

          Lạy Thiên Chúa, nếu Ngài chỉ dựng nên chúng con, thế là đủ cho chúng con rồi.

          Nếu Ngài chỉ giải phóng chúng con khỏi ách nô lệ Ai-cập, thế là đủ cho chúng con rồi.

          Nếu Ngài chỉ ban cho chúng con Lề Luật khôn ngoan của Ngài, thế là đủ cho chúng con rồi.

          Nếu Ngài chỉ lấy man-na mà nuôi dưỡng chúng con, thế là đủ cho chúng con rồi.

          Nếu Ngài chỉ đem chúng con vào Đất Hứa, thế là đủ cho chúng con rồi.

          Kinh nguyện còn nêu lên nhiều phúc lành khác mà Thiên Chúa đã đổ xuống trên dân Người, rồi kết luận:  “Chúng con biết làm gì hơn để cảm tạ về những phúc lành khác nhau và vô ngần vô hạn của Thiên Chúa hằng hiện diện!”

          Thật là một lời nguyện cao cả dành cho chúng ta hôm nay!  Bất kể chúng ta ý thức được bao nhiêu điều Chúa đã làm cho chúng ta, thì vẫn luôn luôn còn nhiều hơn thế nữa.  Có lẽ bạn đã được chúc phúc qua nhiều cách bạn không ý thức được.  Nhưng chắc chắn vẫn còn bao nhiêu hồng ân Chúa tích trữ dành cho bạn.  Chẳng bao giờ có lý do để nghi ngờ là Chúa không ban thêm cho bạn.

          Vậy đâu là những phúc lành trong kinh nguyện Dayenu của bạn?  Bạn hãy nghĩ đến những cách thức Cha trên trời chăm sóc cho bạn, chúc phúc cho bạn và biểu lộ tình yêu Người cho bạn.  Bạn cũng hãy nghĩ đến những phúc lành bạn hy vọng sẽ nhận thấy trong những năm sắp đến.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy dành chút thì giờ để vui mừng trong những ân huệ vô ngần vô hạn Chúa ban cho đời bạn – quá khứ, hiện tại và tương lai.

 

          “Lạy Chúa, nếu Chúa chỉ tha thứ tội lỗi của con hoặc cất đi mặc cảm tội lỗi của con thôi, vậy cũng là đủ cho con rồi.  Nhưng Chúa còn làm nhiều hơn thế nữa.  Ngợi khen Chúa!”