Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.  (Gio-an 6:12)

 

          Nếu bạn đã từng có những người khách mời bất ngờ       cho bữa an tối, có lẽ bạn sẽ thấy mình giống như ông Phi-líp-phê và ông An-rê.  Khi Chúa Giê-su bảo các ông hãy cho đám dân chúng rất đông ăn uống, họ phải lấy làm lạ:  “Ngài nói gì vậy?  Chúng ta không thể cho một đám dân chúng quá đông ăn được!”  Họ nhìn vào những gì họ đang có – hai con cá và năm ổ bánh – rồi nói rằng không đủ.  Những gì họ có thì quá ít ỏi làm sao sử dụng được!

          Chúng ta cũng có thể cảm thấy giống như vậy về mình.  Khi phải đối mặt với những thử thách trong ngày, thí dụ làm sao hòa hợp với người bạn cùng sở làm hoặc xoay sở với những nhu cầu của cuộc sống gia đình, chúng ta có thể đi tới kết luận là vốn liếng của chúng ta về lòng nhân ái, hoặc năng lực hay tiền bạc thì quá ít.  Những gì chúng ta đang có xem ra chẳng đủ để chúng ta sống qua ngày thì còn gì nữa để Chúa sử dụng. 

          Nhưng bạn hãy xem những gì Chúa đã làm với một ít bánh và cá:  Người nuôi ăn hàng ngàn người.  Người cho thấy rõ quan trọng không phải là số lượng của ân huệ, nhưng chính sự lớn lao của quyền năng Người mới làm nên sự khác biệt.

          Vậy chúng ta có thể học được điều gì từ phép lạ này? 

          Thứ nhất, ít chẳng phải là ít khi chúng ta dâng nó cho Chúa.  Người có thể thực hiện những điều lớn lao khi chúng ta dâng cho Người những tài năng của chúng ta.  Nếu chúng ta dành cho Người mười phút thinh lặng cầu nguyện, Người có thể cho chúng ta được đầy tràn tình yêu của Người và chỉ cho chúng ta biết phải yêu thương nhau như thế nào.  Khi chúng ta mỉm cười với một người thì Chúa có thể dùng sự ưu ái ấy để sưởi ấm tâm hồn họ.  Khi chúng ta nấu một chảo mì cho một gia đình thiếu thốn thì Chúa còn làm hơn thế rất nhiều để họ khỏi phải đói – tức là Người nhắc nhở cho họ biết rằng họ có nhân phẩm và họ đang được thương yêu.

          Thứ hai, không gì bị phí phạm trong kế hoạch của Thiên Chúa.  Thậm chí “những mẩu bánh vụn” là những hành vi yêu thương của        chúng ta đều quý giá trước mặt Chúa.  Người nhìn thấy và Người để ý tới cả những hy sinh nhỏ bé mà không ai nhận thấy, để ý tới những năng lực chúng ta đã bỏ ra để giúp đỡ người khác mà không được biết ơn.  Chúa hứa chúc lành cho mọi lúc chúng ta dành ra để cầu nguyện bằng cách Người cho ta được đầy tràn ân sủng rồi có thể đem ân sủng ấy đến cho dân Người.

          Vậy bạn hãy can đảm lên!  Hãy dâng Chúa những gì bạn đang có và tin rằng Người sẽ làm cho chúng tăng lên gấp bội. Hãy dâng Chúa thì giờ cầu nguyện của bạn và trao tặng tình yêu của bạn cho những người chung quanh.  Rồi bạn hãy xem Người dùng bạn để giúp đỡ những nhu cầu của người khác!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa và xin sử dụng con để cho những người khác ăn”.