Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 34:2-9

 

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa.  (Thánh Vịnh 34:2)

 

          Đã bao giờ bạn gặp một người mà bạn biết họ có mối tương quan với Chúa chưa?  Có điều gì đó trong cách họ xử sự hoặc trong cách nói năng làm cho họ khác biệt và khiến bạn nghĩ đến Chúa.

          Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay gợi ý cho chúng ta biết việc ấy xảy ra như thế nào.  Tác giả Thánh Vịnh đưa ra một mô thức gồm ba bước:  thứ nhất, một thái độ chúc tụng thấm nhuần tâm hồn người đó.  Rồi người đó để cho lời chúc tụng phát ra từ miệng lưỡi mình.  Và sau cùng, lời chúc tụng ấy tràn vào những mối tương quan của họ rồi ảnh hưởng đến những người chung quanh.  Vậy chúng ta hãy xét kỹ hơn mô thức này trong Thánh Vịnh Đáp ca.

          Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa.  Tác giả Thánh Vịnh mở đầu bằng lời hứa sẽ luôn luôn nhớ kỹ lòng nhân lành của Chúa và chúc tụng Chúa vì lòng nhân lành ấy.  Việc này không nhất thiết là người đó phải đi lòng vòng cất lên những bài ca thờ phượng và chúc tụng Chúa suốt cả ngày.  Trái lại, người đó đã tập thói quen tôn vinh Chúa trong tư tưởng và hành động của mình.  Một thái độ giống như thế có thể phát triển nơi chúng ta khi chúng ta dành thì giờ để suy niệm Chúa là Đấng nào và Người đã làm gì trong đời sống chúng ta.  Thái độ ấy cũng giúp chúng ta tìm được niềm vui trong những lúc gặp khó khăn lớn lao hơn.

          Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.  Tiếp theo, tác giả Thánh Vịnh chú tâm đến lời nói của người đó.  Khi tâm hồn chúng ta chúc tụng thì lời nói sẽ đi theo.  Việc phàn nàn than trách nhường chỗ cho tạ ơn.  Những lời thất vọng nhường bước cho những khẳng định hy vọng.  Giận dữ và thù hận nhường chỗ cho kiên nhẫn và những lời chúc lành.  Tất cả là vì chúng ta biết rằng Chúa chủ trì mọi sự, dù chúng ta không thể nhận ra.

          Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.  Sau hết, tác giả Thánh Vịnh tin rằng thái độ và ngôn từ của mình sẽ gợi ý cho những người chung quanh.  Người ta sẽ vui mừng vì có một người đang tôn vinh Chúa, và đến lượt họ cũng sẽ bắt đầu tôn vinh Chúa nữa.

          Đó chính là thứ ảnh hưởng chúng ta có thể tạo ra khi chúng ta chúc tụng Chúa.

          Vậy hôm nay bạn hãy chú ý đến bước đầu tiên thôi.  Hãy viết chữ “chúc tụng” trên mảnh giấy nhỏ và dán vào chỗ nào bạn thường nhìn thấy.  Mỗi khi nhìn nó bạn hãy chúc tụng Chúa chỉ về một điều thôi.  Đừng lo bạn phải lập đi lập lại vài lần cùng một điều.  Bạn cứ tập chúc tụng Chúa và chờ xem ảnh hưởng của việc chúc tụng ấy!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa đổ ân sủng xuống tâm hồn con, để con không ngừng chúc tụng Chúa”.