Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 118:1-2, 16-17, 22-23

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm.  (Thánh Vịnh 118:17)

 

          Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa phục sinh và hôm nay mọi tạo vật hát lên ca tụng Chúa!

          Con nghe chính những phiến đá hô lên giống như Chúa đã bảo rằng chúng sẽ hô lên câu “Chúc tụng Đức Vua ngự đến nhân danh Chúa!”  Thậm chí phiến đá lấp cửa mộ đã được lăn ra ngoài cũng công bố một mầu nhiệm tuyệt diệu.  Thay vì làm một chứng từ bất động để nói lên cái chết của Chúa thì nó lại trở thành một chứng cớ không thể chối cãi cho biết Chúa đã sống lại.

          Hôm nay, những băng vải và khăn liệm cũng trở nên sống động để công bố chiến thắng của Chúa.  Những băng vải đã bó thật chặt thân xác anh La-da-rô khi Chúa truyền cho anh ra khỏi mộ!  Chúng quấn chặt lấy anh và chỉ rời bỏ khi Chúa phán:  “Cởi khăn và vải cho anh ấy”.  Nhưng lạy Chúa, cái chết không cầm giữ được Chúa.  Chúa đã giải phóng mình trong ánh sáng chói lòa và để lại khăn liệm cùng băng vải được xếp lại gọn gàng.  Chính trong ngôi mộ, cùng với thánh Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu mến, Giáo Hội chăm chú nhìn vào những đồ trang bị tẩm liệm với lòng ngưỡng mộ và kính phục.  Những khăn vải này mời gọi con hãy tin rằng Đấng Cứu Thế của con đang sống.  Chúng khuyến khích con hãy coi lòng thương xót và lời hứa ban sự sống đời đời của Chúa vượt trên hết mọi sự.

          Lạy Đấng Cứu Độ đáng yêu mến, nhờ Chúa, lưỡi hái tử thần giờ đây lại nói cho con biết về sự sống.  Nhờ thập giá, Chúa đã tiêu diệt kẻ thù và mở tung cánh cửa ơn cứu độ.  Ánh sáng cứu độ chiếu tỏa trong các thánh đường, ở mọi nhà, trong bệnh viện, ngoài chiến trường, trong mọi nơi tăm tối và thê lương, để công bố sự sống cho bất cứ ai tin vào Chúa.

          Bao nhiêu cuộc sống được biến đổi!  Biết bao nhiêu dấu hiệu chiến thắng!  Mỗi cuộc sống hoặc mỗi dấu hiệu đều nói cho con biết về Chúa.  Xin giúp con nhìn xem, lắng nghe và tin, để rồi theo cách thức của con, con cũng có thể trở nên một dấu chỉ nói cho thế giới biết Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng sự chết!  Chúa đang sống và luôn ở bên con!  Xin Chúa giúp cho thực tại này thấm nhập vào đáy lòng con.  Xin chỉ cho con bước kế tiếp, dù là nhỏ thôi, để hôm nay bằng đời sống và lời nói của con, con có thể ‘loan báo những công việc Chúa làm’ (Thánh Vịnh 118:17)”.