Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:36-41

 

Vậy chúng tôi phải làm gì?  (Công Vụ Tông Đồ 2:37)

 

          Những lời giảng của ông Phê-rô đã khiến các người nghe cảm động sâu xa.  Chúa Giê-su, người thợ mộc thành Na-da-rét, chính là Đấng Mê-si-a người ta mong đợi từ lâu, thế mà họ lại đóng đinh Người vào thập giá!  Vậy chúng tôi phải làm gì?          Giờ đây điều gì sắp xảy ra cho chúng tôi?

          Đó là khởi đầu của Phê-rô.  Một khi đã giải thích Chúa Giê-su là Đấng nào, ngài bắt đầu nói về Tin Mừng Thiên Chúa đã hứa từ bao thế kỷ trước qua ngôn sứ Giô-en:  Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ” (xem Giô-en 3:5;  Công Vụ Tông Đồ 2:21).  Cả chúng tôi nữa?  Cả những ai đang gặp khó khăn?  Dường như Phê-rô trả lời:  “Đúng, cả các bạn nữa”.

          Những lời của thánh Phê-rô vang lên rõ ràng bên tai chúng ta hôm nay.  Đúng, cả các bạn nữa!  Hết những ai quay về với Chúa Giê-su đều nhận được lòng thương xót.  Người thật từ ái và quảng đại.  Không ai bị loại trừ.  “Đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa” (Công Vụ Tông Đồ 2:39).

          Đây thực là một tin vĩ đại.  Tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót.  Dù tội có vùi sâu trong lương tâm chúng ta, tất cả chúng ta vẫn cảm nhận được mình đã phạm tội.  Tất cả chúng ta cảm nhận mình tội lỗi trước mặt Chúa và không sao tự mình bỏ đi mặc cảm tội lỗi ấy được.  Cho nên chúng ta hết thảy đều thắc mắc cách này hay cách khác:  Vậy tôi phải làm gì?

          Thánh Phê-rô đã mau chóng và đầy tin tưởng trả lời câu hỏi này:  bạn hãy sám hối!  Dễ dàng thôi.  Bạn cứ quay về với Chúa Giê-su và nói với Người rằng bạn hối hận về những điều mình đã làm.  Hãy thưa với Chúa là bạn cần được Người tha thứ.  Người đầy lòng yêu thương và nhân từ, nên Người sẽ tha thứ cho bạn!

          Khi dân chúng chấp nhận những lời thánh Phê-rô dạy thì một điều khác nữa đã xảy ra cho họ.  Họ không chỉ được tha thứ tội lỗi, nhưng còn được đầy tràn Thánh Thần.  Nhờ bí tích Rửa tội, họ đã nhận được sức mạnh của Thiên Chúa để giúp họ sống đời sống mới.  Cùng một điều ấy sẽ xảy ra mỗi khi chúng ta đi xưng tội, nghĩa là chúng ta nhận được ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần đổ xuống trên chúng ta.

          Không ai phải đứng ngoài vòng lòng thương xót của Chúa Giê-su.  Thậm chí ngay bây giờ, hai ngàn năm sau khi Chúa sống lại, Người vẫn sẵn sàng tha thứ cho bạn và cho bạn được tràn đầy ân sủng của Người.

          Vậy lần tới nếu bạn có thắc mắc: tôi phải làm gì? thì bạn hãy nhớ lời hứa của lòng thương xót dành cho bạn.  Hãy đi xưng tội để được tự do.  Đừng coi nhẹ quyền năng Chúa Thánh Thần đem lại cho bạn đời sống mới!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về lời Chúa hứa.  Lạy Chúa, xin hãy đến và đổi mới con”.