Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Mác-cô 16:9-15

 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  (Mác-cô 16:15)

 

          Thật là hiếu kỳ khi Chúa Giê-su phục sinh dạy các môn đệ hãy đi rao giảng Tin Mừng cho thế giới, mà Người lại không xác định rõ “tin mừng” ấy là gì.  Người cũng chẳng dạy họ phải rao giảng như thế nào nữa.

          Đúng vậy, các tông đồ đã biết rõ đâu là sứ điệp cốt yếu của Tin Mừng  – họ đã từng nghe Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng ấy suốt ba năm trời rồi!  Chúa Giê-su đã không cho họ một công thức đặc biệt, có lẽ vì Người biết rằng Tin Mừng còn lớn lao gấp bội bất cứ thứ ngôn từ nào.  Vì Tin Mừng đến với mỗi người mỗi cách, nên chỉ một đoạn thôi sẽ không bao giờ đủ để diễn tả được tất cả sự vĩ đại của nó.   

          Vậy chúng ta phải làm sao đây?  Chúng ta là những kẻ chưa từng được bước đi cùng Chúa Giê-su thì làm sao công bố Tin Mừng?

          Cách tốt nhất để khởi đầu là hãy theo gương bà Ma-ri-a Mác-đa-la.  Truyền thống gọi bà là vị tông đồ đến với các tông đồ và là người đầu tiên loan báo Tin Mừng, bởi vì bà là người đầu tiên loan tin Chúa sống lại.  Nhưng chúng ta hãy lưu ý bà đã loan báo như thế nào:  bà chỉ nói lên điều bà đã cảm nghiệm:  “Tôi đã thấy Chúa” (Gio-an 20:18).  Mấy lời ngắn gọn này đủ nói lên niềm vui và sức mạnh làm cho các tông đồ phải chú ý và hết buồn sầu.

          Cũng như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bạn không cần phải có bằng cấp hay huấn luyện.  Bạn chỉ cần chia sẻ với người khác những gì là “tốt đẹp” về Tin Mừng là đủ.  Có lẽ bạn hãy nói cho người ta biết thật là thoải mái khi bạn khám phá ra rằng mọi tội lỗi bạn đã được tha thứ và bạn thuộc về Chúa Ki-tô.  Hoặc bạn hãy nói với người ta rằng bạn cảm nhận được Chúa hiện diện khi bạn tham dự Thánh lễ và sự hiện diện của Chúa an ủi và khích lệ bạn.  Cứ nói với họ:  “Đây là điều tôi đã nghe được.  Đây là điều tôi đã cảm nhận được.  Đây là việc Chúa đã làm cho tôi”.

          Đừng lo là bạn cảm thấy không được thoải mái khi phải nói như vậy lúc đầu.  Bạn không cần phải nói lời nào cả.  Nhưng hãy để niềm vui, bình an hoặc hy vọng của bạn nói thay cho bạn.  Nếu bạn đang hết sức cố gắng theo Chúa Giê-su, thì nguyên chứng từ của bạn cũng đủ để tạo nên sự thay đổi lớn lao.  Đâu có gì là quá khó phải không?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa mở tâm hồn con để lắng nghe lời Chúa.  Xin Chúa mở mắt con để thấy Chúa hành động trong con và chung quanh con.  Xin Chúa mở miệng con để con công bố Tin Mừng của Chúa”.