Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Mát-thêu 28:8-15

 

Về báo cho anh em của Thầy.  (Mát-thêu 28:10)

 

          Ha-lê-lui-a!  Chúa Ki-tô đã sống lại!

          Đó là những ý tưởng đến với chúng ta khi chúng ta nghĩ về Chúa Nhật Phục Sinh.  Nhưng bạn thử đặt mình vào trường hợp các môn đệ Chúa khi họ thức dậy sáng hôm ấy.  Chúa Giê-su Na-da-rét, thầy và bạn hữu của họ, vừa mới chịu chết đau đớn trong tay quân lính Rô-ma.  Chẳng lạ gì họ phải ẩn mình trong nhà!  Họ lo sợ có thể tới phiên họ bị bắt.

          Nhưng bạn hãy nhớ lại những lời đầu tiên thiên thần nói với các phụ nữ, khi họ đến và thấy ngôi mộ trống, rằng:  “Này các bà, các bà đừng sợ!… Mau về nói với môn đệ Người…” (Mát-thêu 28:5, 7).  Bạn hãy nhớ lại khi họ gặp Chúa Giê-su trên đường về, Người cũng bảo họ:  “Chị em đừng sợ!  Mau về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê”, nơi Chúa sẽ tỏ mình ra cho họ (28:10).

          Chúa Giê-su muốn nói với bạn cùng một điều ấy khi chúng ta bước vào mùa Phục Sinh.  Vậy bạn hãy dùng trí tưởng tượng và hãy lắng nghe Người khuyên nhủ:

          Hãy mau đi!  Có thể con không ẩn mình để tránh chính quyền đe dọa mạng sống con, nhưng con đang cảm thấy bị ám ảnh do nỗi tủi hổ và hối tiếc về tội lỗi quá khứ.  Thầy đã sống lại và Thầy đã chiến thắng sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi.  Cho nên con hãy đến với Thầy trong bí tích Hòa giải và để Thầy giải thoát con”.

          Hãy mau đi!  Có lẽ tương lai của con xem ra như ảm đạm.  Nhưng đó không phải là cách Thầy nhìn.  Thầy có một kế hoạch cho đời con, một kế hoạch để chăm sóc và nâng đỡ con.  Vậy con hãy đến với Thầy.  Con hãy đưa mắt nhìn lên trời.  Hãy nhớ rằng Thầy chăm sóc cho con thậm chí hơn cả cho mọi vì sao trên bầu trời.  Hãy đến và để Thầy chỉ cho con thấy một tương lai đầy hy vọng”.

          Hãy mau đi!  Con đừng nấn ná ở lại nghĩa trang, nơi Ma-ri-a Mác-đa-la đã đến mộ Thầy.  Đừng ở lại trong những tội lỗi giữ Thầy ở đấy.  Đừng, nhưng hãy đến với Thầy, Đấng Cứu Độ đã phục sinh, và hãy lãnh nhận ơn cứu chuộc mới Thầy đem lại cho con.  Hãy để Thầy giúp con xác tín rằng không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Thầy”.

          Hãy mau đi!  Bất cứ khi nào con cảm thấy quá lo lắng hoặc chán nản, hãy nhìn lên thập giá của Thầy, rồi tự nhủ rằng ‘Chúa Giê-su đã chết cho tôi.  Tôi là một tạo vật mới và tôi thuộc về Người’.  Hãy lập đi lập lại điều ấy, và hãy xem Thầy cất đi các gánh nặng của con”.

          Hôm nay và ngay bây giờ, bạn hãy mau đến gặp Chúa và để Người nâng tâm hồn bạn lên!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa đã sống lại vinh hiển.  Lạy Chúa, con chạy đến với Chúa hôm nay.  Xin cho con được chia sẻ chiến thắng của Chúa”.