Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:11-26

 

Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành cứ níu lấy ông Phê-rô và ông Gio-an, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông.  (Công Vụ Tông Đồ 3:11)

          Điều gì đã xảy ra cho người què được ông Phê-rô chữa lành?  Sách Công Vụ Tông Đồ không đề cập đến.  Có lẽ chi tiết nhỏ là anh ta “cứ níu lấy ông Phê-rô và ông Gio-an” sẽ cho chúng ta chìa khóa tìm được câu trả lời.  Sau khi đã được một phép lạ rất lớn lao như vậy, anh ta chắc chắn từ hôm ấy phải tin vào Chúa Giê-su.  Có lẽ anh ta cũng đã gia nhập cộng đoàn mỗi ngày một lớn chung quanh các vị tông đồ, giống như các tín hữu mới đã gia nhập.  Rồi anh ta còn tiếp tục níu lấy ông Phê-rô và ông Gio-an.  Nhất định anh đã có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn hai vị.  Làm sao anh không thể ngưỡng mộ sứ vụ và cuộc sống của hai vị và chú ý hơn khi các vị giảng dạy?  Chắc bạn cũng chẳng làm giống như vậy sao?

          Thật là điều tốt khi bạn “níu lấy” những người đã giúp đỡ bạn trên hành trình thiêng liêng của bạn.  Họ có thể là những người linh hướng quan trọng giúp bạn bước đi với Chúa, vì tất cả chúng ta ai cũng cần phải học hỏi.  Có lẽ bạn may mắn có được một người giống như Phê-rô và Gio-an, một người giới thiệu bạn với Chúa hoặc giúp bạn trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.  Nếu được như vậy, bạn hãy quan sát xem người ấy đi với Chúa như thế nào.  Hãy xem cách người ấy giao thiệp với anh chị em trong giáo xứ, hàng xóm láng giềng hoặc các đồng nghiệp như thế nào.  Nhất là bạn hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần nói qua người ấy và cố gắng theo gương họ.

          Làm sao tung lưới của bạn ra xa hơn nữa đây?  Có những người gắn bó với một vị giảng thuyết hoặc một tác giả tu đức, bằng cách đọc sách của vị ấy hoặc lắng nghe những cuốn băng ghi các bài giảng của vị ấy.  Một người hướng dẫn như thế không cần phải sống gần nơi bạn, hoặc sống cùng thời với bạn!  Có lẽ bạn cảm thấy mình có mối tương quan đặc biệt với thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su hoặc thánh Augustinô.  Làm bạn hữu với các ngài qua những câu chuyện của các ngài và biết các ngài qua những tác phẩm của các ngài, bạn có thể nhận được sự hướng dẫn và an ủi lớn lao.  Bạn cũng có thể thấy mình được thúc giục phải trải lòng ra hoặc bị thách đố do các ngài nữa.

          Chúa Giê-su chăm sóc bạn và muốn kéo bạn đến gần Người hơn.  Thật không thể tưởng tượng được là Người vẫn luôn nghĩ đến chúng ta, nên mới sai những người hướng dẫn đến với bạn, những người mà bạn có thể níu lấy giống như anh què được chữa lành đã níu lấy ông Phê-rô và ông Gio-an.

 

          “Lạy Chúa, khi con tìm biết Chúa thêm nữa, xin Chúa mở mắt con để nhận ra những bạn hữu thiêng liêng mà Chúa đã đưa tới cuộc đời con”.