Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:1-12

 

Bấy giờ ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ.  (Công Vụ Tông Đồ 4:8)

 

          Ai cũng biết là nếu bạn bỏ một gói trà túi lọc vào trong tách nước sôi, nước sẽ biến đổi.  Không còn là nước nữa, nhưng là tách trà với mầu sắc và hương vị đặc biệt.  Một khi chúng đã hòa tan với nhau thì không dễ gì lấy trà ra khỏi nước được nữa.  Muốn làm như thế, một hóa học gia phải qua nhiều bước phức tạp mới có thể tách biệt các yếu tố ra khỏi nhau.

          Đây là cách so sánh để chúng ta hiểu đường lối Chúa thay đổi cuộc sống chúng ta.  Bạn hãy lấy trường hợp hai ông Phê-rô và Gio-an làm thí dụ:  trước kia họ là những người lưới cá, nhưng khi Chúa Giê-su đi vào cuộc sống họ, điều gì đó đã thay đổi họ.  Rồi họ đã trải qua ba năm được thấm nhuần tình yêu, những giáo huấn và quyền năng chữa lành của Chúa.  Họ đã thấy Chúa trong những sinh hoạt hằng ngày.  Họ đã chứng kiến cái chết và phục sinh vinh hiển của Người.  Rồi họ đã nhận lãnh Thánh Thần, Đấng đã đến sống trong tâm hồn họ.  Làm sao họ không được thay đổi chứ?

          Bạn cũng đã được Chúa thay đổi.  Giống như túi trà lọc trong tách nước sôi, Chúa Thánh Thần đang ở trong bạn;  Người thực hiện một cuộc thay đổi trong đời bạn.  Mỗi lần bạn tham dự Thánh lễ, mội lần bạn suy gẫm Kinh Thánh, là bạn đang “đắm mình” trong Người.  Mỗi khi bạn đi xưng tội hoặc dành thì giờ để phục vụ người túng thiếu, sự sống của Chúa trong bạn lại mạnh mẽ thêm.  Người làm cho bạn “trông” và “mang hương vị” giống như Người hơn.  Bạn trở thành một gương mẫu sống động nói lên chân lý hễ ai “ở trong Chúa Ki-tô” thì họ là một “tạo vật mới” (2 Cô-rin-tô 5:17).

          Vậy bạn có biết ý nghĩa của điều ấy là gì không?  Chúa có thể sử dụng bạn để thay đổi một chút thế giới này thôi!  Có thể bạn không cảm thấy sẵn sàng để cùng người khác cầu nguyện xin ơn chữa lành hoặc để chia sẻ đức tin của bạn giống như Phê-rô và Gio-an đã làm.  Nhưng điều đó không thay đổi được thực tại là Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn và đang chuyển động trong đời bạn.  Ngoài ra, công việc của Thánh Thần là làm cho bạn nên giống với Chúa Ki-tô – chỉ Người mới có thể thực hiện sự biến đổi ấy mà thôi.  Bạn không cần tới một chương trình phức tạp để tự hoàn thiện hóa bản thân.  Bạn chỉ cần dành thì giờ ở với Chúa và để Người làm công việc của Người.  Đó chẳng phải là tin vui sao?

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thần.  Con cảm tạ Chúa để cho sự sống của Chúa trong con được phát huy mãi mãi!”