Chúa Nhật tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 9:1-41

 

Anh có tin vào Con Người không?  (Gio-an 9:35)

 

          Giống như bài Tin Mừng Chúa Nhật trước nói về người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng, câu chuyện hôm nay về người mù bẩm sinh cũng chứa đựng bốn yếu tố rõ rệt:  là người được Chúa Giê-su chạm đến;  là người tiếp nhận Chúa Giê-su;  là người làm chứng về Chúa Giê-su;  và dân chúng phản ứng trước chứng từ của người ấy.

          Cảm nghiệm của người mù và người phụ nữ Sa-ma-ri rất giống nhau khi chúng ta nhìn vào ba yếu tố đầu tiên.  Cả người phụ nữ lẫn người mù đều gặp gỡ Chúa Giê-su và được Người chữa lành.  Người phụ nữ được chữa lành khỏi những tội lỗi quá khứ, còn người mù thì được chữa khỏi tật mù lòa thể xác.  Cả hai đều tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Và cả hai bắt đầu làm chứng cho Người.

          Điểm khác biệt chính yếu giữa hai câu chuyện này là phản ứng của dân chúng.  Dân Sa-ma-ri cảm động do chứng từ của người phụ nữ nên tin vào Chúa Giê-su.  Còn nhiều người chung quanh anh mù thì lại đóng cửa tâm hồn lại và chối bỏ Người.

          Tuy nhiên cả hai câu chuyện đều dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su muốn giúp đức tin chúng ta được sống động.  Mặc dù chúng ta không được tận tay chạm đến Chúa, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Người.  Chúa Giê-su luôn đến với chúng ta.  Mỗi ngày Người ở với chúng ta, khích lệ chúng ta hãy đến xin Người giúp đỡ và soi sáng.  Thêm nữa, Thánh Thần của Người ở trong chúng ta, giúp chúng ta xác tín mình là con cái yêu dấu của Thiên Chúa (Rô-ma 8:16).

          Nếu không được Chúa Giê-su chữa lành, người phụ nữ bên bờ giếng và người mù sẽ chẳng khi nào được thay đổi.  Bà ấy sẽ sa lầy mãi trong cuộc tìm kiếm tình yêu vô vọng và ý thức thuộc về cộng đồng.  Còn anh mù thì cứ mãi chịu đựng thái độ vô cảm của những người chung quanh.  Nhưng Chúa Giê-su đã đem họ ra khỏi ngục tù của họ và đặt họ trên một con đường mới.

          Hết thảy chúng ta đều sa lầy cách này hay cách khác.  Đôi khi đó là do những quyết định kém cỏi của chúng ta, đôi khi do hoàn cảnh sống.  Nhưng dù bạn có bị sa lầy cách nào đi nữa, Chúa Giê-su vẫn đến với bạn.  Cho nên bạn hãy để Người dang vòng tay đón bạn hôm nay và đỡ bạn đứng dậy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đang ở với con.  Con tín thác nơi Chúa”.