Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-9, 12

 

Và này:  có nước vọt ra  (Ê-dê-ki-en 47:1)

 

          Suốt lịch sử cứu độ, hình ảnh sông và suối nước được sử dụng để cho thấy Thiên Chúa muốn chữa lành và bổ dưỡng dân Người.  Sách Sáng Thế bảo chúng ta rằng một dòng sông đã tưới Vườn Địa Đàng (Sáng Thế 2:10).  Ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo rằng những kẻ đặt niềm tin tưởng vào Chúa thì giống như cây trồng bên dòng nước và trổ sinh thật nhiều hoa trái (Giê-rê-mi-a 17:8).  Ngôn sứ Ê-dê-ki-en thì nhìn thấy một dòng sông chảy ra từ Đền Thờ, dòng sông có nước mỗi lúc một sâu hơn và rộng hơn cho đến khi nó đem lại sự chữa lành cho mọi dân tộc (Ê-dê-ki-en 47:1-9).  Rồi Thánh Vịnh 46 nói về một dòng sông làm cho toàn thể Giê-ru-sa-lem được vui mừng (Thánh Vịnh 46:5).

          Tất cả những hình ảnh này đều nói lên đầy đủ nhất ý nghĩa hồng ân Chúa Thánh Thần.  Chính nhờ Thánh Thần mà Giáo Hội được sinh ra và nuôi dưỡng.  Bắt đầu với nước Rửa tội và kết thúc với lời hứa ban nước hằng sống, Thánh Thần là Đấng làm cho chúng ta được đầy tràn hy vọng, tâm hồn được vui tươi và được bồi dưỡng trong tình yêu và ân sủng Thiên Chúa.

          Bạn hãy cố gắng hình dung ra mọi điều Thánh Thần thực hiện.  Như một dòng sông mạnh mẽ chảy qua Giáo Hội, Thánh Thần dưỡng nuôi chúng ta và giúp đỡ chúng ta trên đường về quê trời.  Người đem lại cho sự sống chúng ta các bí tích, phụng vụ và những giáo huấn của Giáo Hội, để chúng ta có thể lãnh nhận và được biến đổi.  Người mở ra những mầu nhiệm của Tin Mừng, những phẩm tính của Thiên Chúa và tình yêu cũng như lòng thương xót vô tận của Chúa Ki-tô.  Người ban cho chúng ta những lời khôn ngoan và an ủi, cảm thức niềm hy vọng và bình an, thậm chí cả sự chữa lành những ký ức đau buồn đã trói buộc chúng ta từ bao năm rồi.

          Vì Thiên Chúa rất quảng đại nên chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận dòng sông ban sự sống.  Chúng ta hãy đón nhận mọi dưỡng nuôi Người muốn ban cho chúng ta qua lời Người và Thánh Thể của Người.  Chúng ta hãy tuyên xưng đức tin vào Chúa và xin Người ban cho chúng ta được tràn đầy.  Làm thế, chúng ta sẽ cảm thấy sức bồi dưỡng và đổi mới trong tâm hồn.  Chỉ Thánh Thần mới có thể làm được những điều này và Người còn muốn làm hơn thế nữa cho chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến và mở lòng con.  Xin Chúa để cho nước hằng sống chảy vào trong con và qua con, để sức bồi dưỡng đến được với nhiều người khác trong thế giới”.