Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 11:18-20

 

Con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài!  (Giê-rê-mi-a 11:20)

 

          Bạn nhìn ai là gương mẫu?  Có lẽ cha mẹ hay linh mục chính xứ;  có lẽ một giáo sư, một người láng giềng hoặc một người hướng dẫn thể thao.  Tất cả chúng ta đều có những người để học hỏi, vì chúng ta tìm cách bắt chước những tính tốt của họ.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta tìm được một gương mẫu trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Thiên Chúa đã mặc khải cho ngài biết là một số người đang tìm giết ngài.  Đang khi Giê-rê-mi-a có thể sợ hãi, thì ngài lại kêu xin Thiên Chúa với lòng can đảm và đức tin.  “Con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài!” (Giê-rê-mi-a 11:20).

          Giờ đây bạn hãy nghĩ tới những lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói về Chúa Giê-su, một gương mẫu còn tốt lành hơn nhiều!  Giống như Giê-rê-mi-a, Chúa Giê-su bị bách hại liên tiếp.  Rồi cũng giống như Giê-rê-mi-a, Người đã giãi bày “cơ sự” cùng Cha Người.  Trong đêm trước khi chịu chết, Chúa đã cầu nguyện:  “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này.  Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lu-ca 22:42).

          Nhưng đây là điểm khác biệt giữa Chúa Giê-su với Giê-rê-mi-a.  Cả hai người đều bị bầm dập, nhưng một người thì muốn trả thù, còn người kia thì tha thứ.  Một người tốt và thánh thiện như Giê-rê-mi-a, nhưng ngài vẫn chưa toàn hảo.  Giê-rê-mi-a còn nói:  “Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng” (Giê-rê-mi-a 11:20).  Còn Chúa Giê-su thì lấy lòng nhân từ đáp lại kẻ thù của Người:  “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lu-ca 23:34).  Người tự nguyện đón nhận thập giá, còn Giê-rê-mi-a thì ngần ngại không muốn làm người tử đạo.

          Vậy bạn muốn theo gương mẫu nào?  Người ta dễ dàng muốn “ăn thua đủ” giống như Giê-rê-mi-a đã muốn thay vì cố gắng tha thứ.  Nhiều khi tha thứ là việc hết sức khó.  Nhưng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.  Người muốn cất đi khỏi chúng ta trái tim trả thù và ban cho chúng ta một trái tim đầy lòng thương xót.  Điều duy nhất Người muốn là chúng ta hãy cố gắng bỏ đi ước muốn trả thù.  Quyết định ấy sẽ mở cửa để chúng ta đón nhận ân sủng Người.

          Vậy hôm nay, bạn hãy cố gắng đem đến với Chúa Giê-su những đau thương của bạn cũng như ước muốn trả thù.  Rồi bạn hãy xin Chúa ban ơn giúp bạn tha thứ cho những người làm tổn thương bạn, phản bội bạn hoặc làm cho bạn phải thất vọng.  Nếu bạn cảm thấy không thể tha thứ, thì cứ thưa với Chúa;  Người sẽ không lên án bạn đâu.  Người chẳng muốn gì khác hơn là giúp bạn trở nên nhân từ hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con noi gương Chúa.  Xin giúp con biết tha thứ”.