Thứ Hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 65:17-21

 

Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới.  (I-sai-a 65:17)

 

          Có lẽ chúng ta bị cám dỗ cho rằng lời hứa sẽ phục hồi là điều Thiên Chúa đã hoạch định cho một tương lai xa vời, giống như một cuốn phim của Hollywood mô tả thiên đàng là nơi chúng ta sẽ ngồi trên mây và gảy đàn vậy.

          Bạn nghĩ lại đi.  Thiên Chúa dạy chúng ta hãy vui trong việc Người đang thực hiện ngay lúc này đây.  Việc thể hiện lời Người hứa sẽ phục hồi đã khởi sự ngay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, và lời hứa ấy vẫn tiếp tục diễn tiến hôm nay.  Từ việc kêu gọi Áp-ra-ham tới cuộc Xuất hành thời Mô-sê và triều đại vua Đa-vít cũng như Sa-lô-môn, Thiên Chúa đang dọn đường.  Rồi Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đã đến, lấy cái chết và sự sống lại của Người để đưa chúng ta vào thời đại mới của cứu chuộc và tự do.  Nhờ Người, chúng ta cảm nghiệm được cuộc sáng tạo mới như chúng ta đọc thấy hôm nay.  Nhưng điều ấy xảy ra thế nào?

          Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu chính Thiên Chúa, Đấng đã ban một lời hứa vĩ đại như thế.  Chúa phán:  “Này đây Ta sáng tạo”.  Chúng ta là những kẻ đang được phục hồi, chứ không phải là những kẻ làm công việc phục hồi.  Nghĩa là chúng ta phải để cho Thiên Chúa làm công việc phục hồi.  Nếu chúng ta rơi vào khuynh hướng muốn tự mình sửa chữa, chúng ta sẽ thấy những lời này trong Kinh Thánh không những là một thách đố mà còn làm chúng ta chán nản nữa.  Tóm lại, ai có thể giúp chúng ta phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta?  Dĩ nhiên chúng ta cần phải cộng tác với Thiên Chúa, nhưng cộng tác như là những tôi tớ hèn mọn biết khi nào phải đứng bên cạnh và để cho Chủ ra tay hành động.

          Càng để cho Chúa hành động, bạn càng cảm thấy mình được bồi dưỡng, thêm sinh lực và tái tạo.  Như vậy, khi bước vào khoảng thời gian thứ hai của mùa Chay, bạn hãy để Chúa dưỡng nuôi bạn.  Hãy ngồi thinh lặng suy niệm lời Người.  Khi cầu nguyện, hãy nhớ lại những gì Người đã làm cho bạn và hãy chúc tụng Người vì những gì Người vẫn đang muốn làm.  Hãy quý trọng ân huệ Thánh Thể.  Hoặc có lẽ hãy chia sẻ những phúc lành của Chúa với người trong gia đình.  Bất kể làm gì, bạn hãy quyết tâm cân bằng những điều bạn làm cho Chúa với những gì bạn để Người hành động mà phục hồi bạn.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin Cha đổi mới con.  Con muốn trở thành bình chứa đựng tình yêu và ân sủng Cha dành cho những người chung quanh con”.