Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:31-47

 

Các ông nghiên cứu Kinh Thánh  (Gio-an 5:39)

 

          Có khi nào bạn cầm cuốn Kinh Thánh lên, đọc một đoạn rồi thắc mắc không biết Chúa nói gì với bạn trong thế giới này không?  Có lẽ bạn đã quyết định là đoạn Kinh Thánh này không áp dụng cho đời bạn, cho nên bạn bỏ qua và trở lại với ngày sống của bạn.  Nhưng nơi nào đó trong tâm hồn bạn, bạn cảm nhận rằng Thiên Chúa thực sự muốn nói điều gì đó với bạn;  bạn chỉ không thể đem ra thực hành mà thôi.

          Là người Công giáo, chúng ta tin Kinh Thánh không phải chỉ là tác phẩm về lịch sử hoặc một bộ những luật lệ và tiêu chuẩn cho cuộc sống chúng ta.  Không, nhưng đó là lời ban sự sống của Thiên Chúa chứa đựng ơn Chúa Thánh Thần để soi sáng cho toàn thể Giáo Hội cũng như từng người biết suy niệm sứ điệp của Kinh Thánh.

          Nhưng cũng giống như mọi sự khác trong cuộc sống Ki-tô hữu, Kinh Thánh sẽ chẳng phải là cây đũa thần có ý nghĩa đối với chúng ta.  Nhưng chúng ta cần phải cộng tác với Thánh Thần khi chúng ta mở sách Kinh Thánh ra.  Và việc ấy cần một chút thời gian, một chút chú ý và một chút kiên nhẫn.

          Những hướng dẫn sau đây có thể giúp bạn cộng tác với Thánh Thần khi bạn mở sách Kinh Thánh và suy niệm ý nghĩa Kinh Thánh.  Bạn hãy cố gắng đem những điều suy niệm ra thực hành trong một ít ngày tiếp theo rồi hãy xem những gì xảy ra.

          *  Hãy chọn một đoạn Kinh Thánh để đọc.  Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn khi bạn bắt đầu đọc.

          *  Đọc chậm chậm đoạn Kinh Thánh vài lần, ráng dừng lại ở những lời hoặc câu vang lên trong tâm hồn bạn.

          *  Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong khung cảnh được mô tả trong đoạn sách.  Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su hoặc ông Mô-sê hoặc bà Xa-ra hay ông Áp-ra-ham quay lại nói thẳng với bạn.  Vậy bạn nghe được sứ điệp nào?

          *  Hãy để ý xem có lời nào hoặc hình ảnh nào đến trong đầu óc bạn không.  Đây có thể là Chúa nói với bạn, nhất là khi những hình ảnh và tư tưởng ấy dẫn bạn đến gần Chúa Ki-tô hơn, giúp bạn được đầy tràn hy vọng, hoặc thúc giục tâm hồn bạn yêu thương và tha thứ.

          *  Hãy viết xuống những điều bạn nghĩ là Thiên Chúa nói với bạn, rồi kết thúc bằng lời nguyện tạ ơn.

 

          Chúa muốn tỏ mình ra cho chúng ta qua Kinh Thánh.  Nhờ thinh lặng suy nghĩ, chúng ta có thể học lắng nghe tiếng Chúa.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho tâm hồn con thinh lặng.  Xin Chúa giúp con đọc Kinh Thánh với cặp mắt mới.  Xin để cho những soi sáng của Chúa thấm nhập vào đời sống con và cho con được đầy tràn bình an của Chúa”.