Thứ Tư tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 49:8-15

 

Hãy hò reo… vì Đức Chúa an ủi dân Người.  (I-saia 49:13)

 

          Có khi nào bạn nhận thấy thật buồn và thật tội nghiệp trong dòng nhạc blues không?  Nào là ca sĩ mất người tình, giấc mơ thì đưa tới thất vọng, cuộc sống thì điên cuồng, hoặc chẳng có gì để mà hướng tới.  Âm nhạc ở cung thứ và nhịp điệu buồn thảm, tất cả là để củng cố cho dòng nhạc.

          Phải, dân Ít-ra-en đã có lý do để hát nhạc buồn.  Kẻ thù của họ đã phá hủy thành thánh và Đền Thờ.  Những kẻ chưa bị giết thì bị bắt đi lưu đày.  Khi những kẻ bắt giữ họ muốn họ hát lên một bài ca cổ truyền thì họ phản đối:  Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người?” (Thánh Vịnh 137:4).

          Giữa hoàn cảnh khốn khổ này, vị ngôn sứ của Thiên Chúa bắt đầu công bố một sứ điệp hy vọng:  Thiên Chúa đang tới!  Người sắp giải phóng các tù nhân và dọn đường cho những kẻ lưu đày trở về cố hương.

          Ngôn sứ nhắc nhở cho dân biết Thiên Chúa là Đấng nào.  Người là Đấng “sẽ hướng dẫn và đưa họ đến những suối nước tuôn trào” (I-sai-a 49:10).  Dù họ có cảm thấy như Thiên Chúa đã bỏ rơi và quên họ rồi, thì ngôn sứ vẫn bảo họ rằng điều ấy không thể xảy ra đâu.  Dù người mẹ có quên được con mình thì Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ quên dân Người!

          Cho nên dân Chúa có sự chọn lựa.  Họ có thể tiếp tục hát điệu nhạc buồn, nhớ lại nỗi tủi hổ của họ và số phận họ thật khó khăn.  Hoặc là họ có thể đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ.

          Tất cả chúng ta đều phải đối phó với những lúc khó khăn trong cuộc sống vì mình đang sống giữa một thế gian tội lỗi.  Nhưng Thiên Chúa ở cùng chúng ta như Người đã ở cùng dân Ít-ra-en bị lưu đày.  Người sẽ không bao giờ quên chúng ta.  Người sẵn sàng an ủi chúng ta bất kể mọi sự đen tối cỡ nào.

          Vua Đa-vít đã tin vào Thiên Chúa cho dù vua đã bị đuổi bắt.  Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tin vào Thiên Chúa cho dù dân chúng phản bội ngài và ném ngài xuống giếng cạn.  Thánh Phao-lô đã tin vào Chúa dù ngài đã bị đánh đòn và cầm tù.  Chúa Giê-su đã tin vào Chúa Cha ngay cả khi Người bị treo trên thập giá.  Tất nhiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta trong những lúc thử thách và u tối đâu!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con hát lên bài ca niềm vui của Chúa.  Dù trong những lúc đen tối nhất, xin Chúa hồi sinh con trong sự hiện diện của Chúa”.