Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm CôngVụ Tông Đồ 13:26-33

 

Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này.  (Công Vụ Tông Đồ 13:32)

            

          Bạn có nhận ra câu chuyện này không?  Nhất định bạn đã nhận ra rồi.  Trong một ít câu, qua tường thuật về việc thánh Phao-lô rao giảng, thánh sử Lu-ca đã viết xuống tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng.  Ngài sắp xếp để có thể tóm lược những năm tháng Chúa Giê-su thi hành sứ vụ trong một ít câu ngắn gọn, gồm có khung cảnh, diễn tiến và một tột đỉnh!

          Chúng ta hãy xem…  Chúa Giê-su đã đến với loài người mà Chúa và Chúa Cha đã tạo dựng, nhưng chúng ta lại không nhìn nhận Người.  Mặc dù Chúa là người vô tội, chúng ta đã kết án Người phải chịu chết như một tội nhân.  Người đã bị đóng đinh vào thập giá và mai táng trong ngôi mộ có gắn tảng đá lớn bên ngoài cửa.  Nhưng Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy từ kẻ chết để hoàn thành những lời Người đã hứa và đáp lại lời cầu xin của chúng ta.  Đó là “lời cứu độ”, hay cốt lõi Tin Mừng (Công Vụ Tông Đồ 13:26).

          Thật quá giản dị phải không?  Đúng vậy, có lẽ ai ai cũng đều có thể dễ dàng kể lại câu chuyện này.  Quả thực như vậy.  Tất cả chúng ta đều có thể làm chứng nhân cho kế hoạch cứu chuộc đơn giản này.  Tất cả chúng ta đều có thể đáp lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng.  Nhưng đôi khi người ta lại cảm thấy thật khó mà tìm được lời nói để rao giảng, thậm chí cả khi có cơ hội thuận tiện.  Tại sao thế?

          Một trong những lý do thông thường nhất là chúng ta nghi ngờ hiệu năng của mình.  Chúng ta cứ thắc mắc liệu mình có đủ khả năng giúp cho Tin Mừng có sức thu hút để thuyết phục người ta đón nhận hay không.  Có thể chúng ta quá lo lắng đến nỗi chẳng nói được gì cả!  Nhưng sức mạnh của Tin Mừng lôi kéo linh hồn không đến từ chúng ta.  Đúng, chúng ta cần chia sẻ sự thật khi chúng ta biết được sự thật, nhưng chỉ Chúa mới có thể làm thay đổi tâm hồn con người.  Chỉ nhờ hoạt động của ân sủng Chúa, một người mới cảm động mở lòng cho Chúa.  Chỉ Thánh Thần Chúa mới có thể chỉ đường dẫn lối chúng ta về nhà, chứ không phải nhờ tài lợi khẩu của chúng ta.  Thật là nhẹ nhõm!

          Vậy bạn hãy luôn nhớ là mình không cần phải là một thần học gia hoặc một linh mục hay tu sĩ mới có thể chia sẻ Tin Mừng.  Điều duy nhất bạn phải làm là hãy mở lòng và sẵn sàng công bố sứ điệp đơn giản, rồi hãy để Chúa cất đi gánh nặng.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa, để con làm cho tình yêu ấy tràn lan cùng với tin vui của Phúc Âm”.