Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 26:14 – 27:66

 

Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.  (Mát-thêu 27:50)

 

          Các thánh như I-nhã Loyola và Têrêxa Avila dạy rằng sử dụng trí tưởng tượng khi cầu nguyện giúp chúng ta lớn lên trong đức tin.  Vậy hôm nay chúng ta hãy theo lời các ngài khuyên khi chúng ta đọc bài Thương Khó Chúa Giê-su.

          Trước hết, bạn hãy tưởng tượng đang ở với Chúa Giê-su khi Người bị bắt và bị giải đến trước mặt các thượng tế.  Hãy nghe họ tạo ra những lời chứng gian lên án Người.  Bạn hãy xem Người buồn sầu về cách họ tỏ lòng giận giữ thù hận đối với Người.

          Tiếp đến, bạn hãy hình dung Chúa Giê-su bị đám lính nhục mạ.  Hãy coi họ nhổ vào mặt Chúa, diễu cợt và đánh đập Người.  Làm sao giữ được sự bình an quả là một thách đố lớn lao đối với Chúa Giê-su, nhưng Người vẫn quyết tâm và chú ý đến sứ mệnh của Người.

          Giờ đây bạn hãy tưởng tượng Người đang ở trên đồi Canvariô.  Người đã sức tàn lực kiệt.  Thân xác Người đau đớn và mệt nhọc.  Đinh sắt đâm thủng tay chân Người.  Cái đau xé thân xác khi lính dựng thập giá lên.  Đau khổ vô cùng lớn lao khi đám đông tiếp tục chế diễu và lăng mạ Người.  Tuy nhiên Chúa Giê-su vẫn nhìn chúng ta với lòng cảm thông, am hiểu và thương xót.  Người không tố cáo chúng ta đâu!  Người không lên án chúng ta đâu!  Người chỉ muốn chúng ta được cứu độ thôi.

          Nhìn Chúa Giê-su khi Người sắp ly trần, bạn nghe được Người nói với một trong hai tên trộm cướp cùng chịu đóng đinh với Người.  Bạn tự nghĩ:  “Ngay lúc này mà Chúa vẫn đưa người ta về với Cha Người!”  Cuối cùng, bạn nghe Ngưởi kêu lên một tiếng lớn khi trút linh hồn – tiếng ấy dành cho bạn đấy!

          Đấy là một số hành động trong cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su.  Bạn hãy ráng đọc và suy nghĩ về những cảnh này, hoặc chọn một ít cảnh khác từ bài Tin Mừng hôm nay:  Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su hấp hối trong Vườn Dầu, hoặc ông Phê-rô chối Chúa.  Hôm nay bạn hãy suy ngắm câu chuyện Thương Khó.  Hãy để cuộc Thương Khó giục giã bạn yêu quý Chúa Giê-su trên hết mọi sự.  Đây là câu chuyện vĩ đại nhất chưa từng nghe nói.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con bàng hoàng vì tình yêu Chúa tuôn đổ xuống trên con trong cuộc Thương Khó và Tử nạn của Chúa.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa”.