Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:21-33, 36-38

 

Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.  (Gio-an 13:21)

 

          Bạn hãy tưởng tượng coi Chúa Giê-su buồn phiền đến thế nào khi một người bạn đã phản bội Người:  Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!” (Thánh Vịnh 41:10).

          Trước đây tại hội đường Ca-phác-na-um, khi Chúa Giê-su tuyên bố Người là bánh hằng sống, nhiều môn đệ đã quay lưng bỏ Người mà đi (Gio-an 6:53, 66).  Thánh Gio-an bảo chúng ta rằng ngay khi ấy Chúa Giê-su đã biết Giu-đa sẽ phản bội Người (6:70-71).  Sau này tại bữa Tiệc Ly, khi Chúa rửa chân các môn đệ, Người vẫn còn hy vọng Giu-đa sẽ quay về và từ bỏ kế hoạch của ông ta.

          Rõ ràng Giu-đa có mặt khi Chúa Giê-su dâng bánh rượu, ban Mình và Máu Người cho các môn đệ (Lu-ca 22:19-21).  Như thế hẳn Giu-đa cũng đã lãnh nhận Thánh Thể đầu tiên.  Lại nữa, hắn đã từ chối những mở lòng của Chúa và cương quyết làm điều mình đã định tâm.

          Câu chuyện Giu-đa là một minh chứng hùng hồn rằng việc chúng ta sẵn sàng đón nhận Chúa Giê-su là điều vô cùng quan trọng.  Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta rước lễ.

          Vậy bạn có thể tưởng tượng Chúa Giê-su cảm thấy thế nào khi Người nhìn vào Giu-đa trong bữa Tiệc Ly không?  Hoặc Người cảm thấy ra sao mỗi khi nghe Giu-đa càu nhàu chống lại Người hoặc âm thầm rút tỉa tiền chung của các môn đệ?  Chắc chắn Chúa phải đau lòng lắm.  Một trong số người thân của Chúa sẽ phản bội Người.  Một trong số người thân của Chúa đã tẩy chay sự dạy dỗ và ý muốn của Người, để rồi bám chặt lấy tư tưởng cũng như ý muốn của mình.  Bạn còn có thể tưởng tượng Chúa Giê-su đang khóc than vì Giu-đa không còn lòng tin nữa.  Giu-đa nghĩ gì?  Làm sao hắn lại có một quyết định sai trái như vậy?

          Chúa Giê-su nhìn Giu-đa thế nào, Người cũng nhìn chúng ta như vậy.  Người hỏi chúng ta:  “Con có sẵn sàng phục vụ Thầy không?  Thầy có phải là bánh hằng sống đem đến cho con sự sống không?  Hay Thầy chỉ là một trong những cái làm cho con hạnh phúc?”

          Này chúng ta đừng có một quyết định sai lầm như thế.  Tất cả chúng ta hãy thống hối về những cách mình chuộng ý riêng hơn là thánh ý Chúa.  Chúng ta hãy luôn đến với Bí Tích Thánh Thể với tâm hồn mở rộng và tự nguyện.  Chúng ta hãy để vang lên lời tuyên xưng đức tin của thánh Phê-rô:  Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." (Gio-an 6:68-69).

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa cho tâm hồn con mềm lại, để con có thể trở nên Thánh Thể con đã lãnh nhận”.