Thứ Hai Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 12:1-11

 

Cả nhà sực mùi thơm.  (Gio-an 12:3)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang hẹn hò đàng hoàng, và bạn muốn mua một món quà cho người đặc biệt ấy.  Bạn không chỉ mua món đồ mà bạn nhìn thấy đầu tiên trong tiệm bán hạ giá.  Nhưng bạn sẽ dành thì giờ tìm kiếm một quà tặng hoàn hảo.  Rồi bạn cũng chẳng bỏ quà tặng vào một cái túi ny lông với tờ giấy viết vội vài chữ.  Nhưng bạn sẽ gói lại cẩn thận và tận tay đem đến để người yêu của bạn biết là họ quan trọng đối với bạn.

          Tất cả những hành vi này cũng tựa như những gì cô Ma-ri-a đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay.  Một cân dầu cam tùng của cô biểu lộ lòng yêu mến tràn đầy, không phải vì nó đắt tiền, nhưng vì cách mà cô trao tặng.  Trong một hành vi phục lạy và thờ phượng, cô xức dầu lên chân Chúa.  Cô đang đóng vai một người tôi tớ làm công việc rửa chân cho khách khi họ vào nhà.  Qua hành vi rất hào phóng này, cô muốn nói:  “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Thầy, và con muốn phục vụ Thầy hết mọi ngày đời con”.

          Có lẽ Chúa Giê-su cũng mong đợi từ nơi Giu-đa cùng một mức độ nhiệt thành ấy.  Quả thực Giu-đa là một trong số mười hai tông đồ được Chúa Giê-su tuyển chọn để làm môn đệ thân cận nhất của Chúa.  Giu-đa đã sống với Chúa Giê-su ba năm trời;  ông ta đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến Người làm phép lạ.  Thế mà Giu-đa đánh mất lòng nhiệt thành.  Ông ta chỉ còn biết thu vén cho riêng mình nên không còn có thể cho Chúa điều gì, ít nhất là tâm hồn của ông.  Giu-đa chỉ quan tâm đến những gì có thể kiếm được.  Ông ta còn sẵn sàng phản bội Chúa Giê-su để có được một nắm bạc!

          Khi cầu nguyện trong tuần này, bạn hãy giữ lấy trong tâm khảm hình ảnh cô Ma-ri-a và tình yêu tha thiết của cô.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn ý thức sâu xa hơn về việc phụng thờ.  Hãy suy niệm về mọi phúc lành Chúa đã ban cho bạn và suy nghĩ về công cuộc cứu độ không thể so sánh của Người.  Bạn hãy dẹp bỏ mọi lo lắng về tương lai hoặc những hối tiếc về quá khứ.  Cứ nhớ rằng Chúa đã cứu chuộc bạn.  Hãy để những chân lý này thấm nhập tâm hồn bạn, để trong bạn trào dâng lời chúc tụng và tạ ơn.  Rồi bạn hãy biết rằng lời nguyện khiêm nhường và tạ ơn của bạn khác nào hương thơm ngào ngạt dâng lên Chúa!

 

          “Lạy Chúa, làm sao con cảm tạ Chúa hết được vì Chúa đã cứu chuộc con và ban cho con sự sống mới?”