Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 18:1 – 19:42

 

Đây là vua các người!  (Gio-an 19:14)

 

          Hôm nay là ngày u buồn nhất trong năm:  ngày chúng ta suy ngắm Chúa Giê-su bị bắt và chịu đóng đinh vào thập giá.  Nhưng thay vì chỉ hồi tưởng hoặc cảm thấy buồn và thu mình lại, chúng ta hãy đọc lại từng chữ những lời Phi-la-tô đề nghị và giới thiệu Vua của chúng ta.  Chúng ta hãy cùng với Mẹ Ma-ri-a và thánh Gio-an đứng dưới chân thập giá đăm đăm nhìn lên Chúa Giê-su.

          Đây là vua các người!  Bạn hãy nhìn vào thân xác bầm dập của Người.  Hãy trông Người bị đội vòng gai làm triều thiên.  Hãy chú ý nhìn tay Người, chân Người và cạnh sườn Người.  Hãy xem tình yêu của Người tuôn trào xuống chúng ta khi máu Người tiếp tục chảy ra từ cạnh sườn.  Hãy chăm chú nhìn vào mắt Người, để nhận ra nỗi đau buồn cũng như niềm vui hiện trên gương mặt Người:  đau buồn vì những tội lỗi chúng ta đã làm cho Người ra nông nỗi này;  vui mừng vì Cha Người sẽ cho Người sống lại, rồi cũng cho cả chúng ta được sống lại cùng với Người.

          Đây là vua các người!  Người không phải là một vị vua trong những sách lịch sử biên niên.  Người cũng không phải là một ông vua xa vời.  Nhưng Người là Vua của bạn.  Người biết tên bạn.  Người đã chọn bạn để bạn thuộc về Người ngay trước khi bạn được tạo dựng.  Bạn thuộc về Người.  Người thấy từng chi tiết đời bạn và Người vẫn yêu thương bạn.  Hãy nghe Người loan báo:  “Thế là đã hoàn tất” (Gio-an 19:30).  Bạn hãy biết đây là tiếng hô toàn thắng.  Hãy tin là Vua của bạn đã hoàn thành sứ mệnh và mở cửa thiên đàng – cho bạn.

          Đây là vua các người!  Người đó, Vua vinh hiển, Đấng đỡ nâng toàn vũ trụ, nay bị treo trên thập giá.  Vua đã tới để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ.  Bị nhạo báng chê cười, Người âm thầm chịu đau khổ.  Người chinh phục không phải bằng quân đội, nhưng nhờ hy sinh.  Người vui khi tỏ ra lòng nhân từ chứ không phải trả thù.  Bạn hãy chăm chú nhìn Người và nhìn Con Thiên Chúa đang hiến dâng đời Người để đền bù tội lỗi thế gian và tội lỗi bạn.

          Trong ngày thánh này, bạn hãy cố dành thêm chút thời giờ để ở với Chúa Giê-su.  Có lẽ hôm nay giáo xứ bạn sẽ có buổi cử hành đi đàng thánh giá.  Hãy tham dự nếu bạn có thể.  Hãy để những chặng đàng thánh giá cho bạn thấy những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn.  Hãy chăm chú nhìn vào triều thiên vòng gai, những mũi đinh, cạnh sườn Người.  Làm thế là bạn tôn vinh Vua của bạn và để cho hy tế của Người làm cho tâm hồn bạn cảm động.  Bạn hãy kính dâng Người tình yêu, lòng tin và đức vâng lời của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Vua của con, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết cho con.  Con yêu mến Chúa”.