Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 26:14-25

 

Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.  (Mát-thêu 26:23)

 

          Quả là một lời nói bí ẩn!  Có phải Chúa Giê-su thực sự cố để lộ ra ai là kẻ phản bội Người không?  Hay Người chỉ cho thấy là tất cả các tông đồ đều sẽ phản bội Người cách này hay cách khác?  Đúng vậy, trong lúc nào đó tại bữa ăn từng người đều đã đưa tay ra chấm vào một đĩa với Chúa Giê-su.  Chỉ có lúc Giu-đa nói lên thì hắn là riêng rẽ.

          Giống như Nhóm Mười Hai, mỗi người chúng ta đều “chấm chung một đĩa” với Chúa Giê-su khi chúng ta ăn Mình và uống Máu Người.  Rồi cũng như Nhóm Mười Hai, mỗi người chúng ta đã phản bội Chúa cách nào đó vào lúc này hay lúc khác trong cuộc sống.  Có nhiều cơ hội là chúng ta sẽ lại phản bội Chúa.  Tại sao vậy?  Vì đó là do bản chất sa ngã của chúng ta.

          Điều này nghe nản quá, nhưng cũng có tin vui là chúng ta lại được tha thứ.  Bất kể chúng ta phạm tội lớn hay nhỏ.  Nhóm Pha-ri-sêu dù họ cố gắng sống hoàn hảo nên không chịu uyển chuyển cũng vẫn cần được ơn tha thứ, giống hệt như những cô gái điếm cùng những người thu thuế là những kẻ tội lỗi.  Chúng ta cũng vậy.  Dù chúng ta đã phạm tội giết người hoặc mang lòng thù hận ai, thì tất cả chúng ta cũng cần đến lễ hy sinh của Chúa Giê-su trên thập giá để giải phóng chúng ta.

          Niềm hy vọng nào chúng ta có thể có được thì đó không chỉ dành riêng cho chúng ta, nhưng cho nhau hết thảy!  Mỗi người chúng ta đến với bàn tiệc thánh đều là kẻ được tha thứ tội lỗi.  Lần tới khi bạn tham dự Thánh lễ, hãy nhìn vào các anh chị em trong Chúa Ki-tô ở chung quanh bạn và hãy nhận ra họ là người gia đình bạn.  Tất cả các bạn đang “chấm chung một đĩa” với Chúa Giê-su.  Hãy cảm tạ Chúa vì bạn được bao bọc trong lòng thương xót và tình yêu của Người.

          Mong ý thức này giúp chúng ta mỗi ngày hiệp nhất với nhau hơn.  Ước ao sâu xa nhất của Chúa Giê-su là chúng ta hiệp nhất nên một như Người và Cha Người là một.  Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa dạy chúng ta biết sống lòng thương xót như Người là Đấng hay thương xót, để ước ao này của Chúa được thực hiện!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lễ hy sinh Chúa dâng trên thập giá.  Xin Chúa làm cho chúng con nên một như Chúa và Chúa Cha là một.  Xin ban cho chúng con đức khiêm nhường và cảm thông với nhau đang khi chúng con cố gắng sống cho Chúa”.