Chúa Nhật tuần V mùa Chay

 

Suy niệm Gio-an 11:1-45

 

Rồi người ta đem phiến đá đi.  (Gio-an 11:41)

 

          Cho anh La-da-rô sống lại từ kẻ chết là một trong những phép lạ kỳ diệu nhất do Chúa Giê-su đã thực hiện.  Nhưng bạn hãy nghĩ đến bà Mác-ta.  Trong câu chuyện này, Chúa Giê-su đã đưa người chị đang than khóc đứa em từ đức tin lý thuyết trở về đức tin thực tiễn và sống động.  Trên một số phương diện, thật là điều kỳ diệu khi làm cho một người được sống lại từ kẻ chết.

          Vì thế bà Mác-ta trở thành một người bạn đồng hành của chúng ta trong mùa Chay này.  Bà đúng là một thứ biến đổi mà Chúa Giê-su muốn đem lại cho hết thảy chúng ta.  Vậy chúng ta hãy xem bà Mác-ta đã tiến tới một đức tin sâu xa hơn như thế nào:

          Trước hết bà Mác-ta tin rằng Chúa Giê-su có thể đáp lại lời cầu xin của bà:  “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây…” (Gio-an 11:21).

          Chúa Giê-su nói rằng anh La-da-rô sẽ sống lại, nhưng bà Mác-ta lại không tin việc ấy có thể xảy ra ngay lúc này.  Bà cho rằng việc ấy sẽ xảy ra trong tương lai:  “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết” (Gio-an 11:24).

          Chúa Giê-su hỏi bà có tin Người là sự sống lại và sự sống không.  Bà Mác-ta trả lời cách chung chung:  “Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô” (Gio-an 11:27).  Bà không thể vượt qua niềm tin Người là Đấng Mê-si-a để tiến tới niềm tin Người là sự sống lại.

          Khi Chúa Giê-su xin bà Mác-ta cho mở nấm mộ thì bà ngần ngại:  “Thưa Thầy, nặng mùi rồi” (Gio-an 11:39).  Cho nên Chúa Giê-su đã thúc giục bà tiến tới: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” (11:40).  Bạn có thể thấy vinh quang ấy ngay tại đây và lúc này, chứ không phải trong tương lai xa.  Bà Mác-ta cần phải áp dụng đức tin của bà.

          Vậy liệu bà có để cho xác chết em bà được đem ra ngoài không?  Hầu như bạn có thể cảm nhận được sự phân vân khi bà phải đi tới quyết định này.  Chúa Giê-su không sợ mùi hôi thối, nhưng Người chờ đợi quyết định của bà.  Cuối cùng bà Mác-ta cho phép mở cửa mộ.  Chúa Giê-su kêu La-da-rô bước ra, rồi bà Mác-ta tin.

          Mỗi Chúa Nhật mùa Chay này, Chúa Giê-su cũng dẫn đưa chúng ta bước tới trong đức tin.  Giống như Người đã dẫn đưa bà Mác-ta, Người cũng dẫn đưa chúng ta từ từ.  Ngay cả khi chúng ta không đáp lại thì Chúa vẫn chờ đợi chúng ta thưa xin vâng để bước thêm bước kế tiếp.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đang cất đi phiến đá của con!  Lạy Chúa, xin Chúa hãy đến và đem con trở về sự sống!”