Thứ Bảy tuần V mùa Chay

 

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28

 

Ta sẽ… đưa chúng về đất của chúng. (Ê-dê-ki-en 37:21)

 

          Là chuyện bình thường khi người ta nghĩ ngôn sứ là người có thể nói trước tương lai, người sống cuộc đời kỳ dị và người hăng say nói về những điều khó hiểu.

          Đó là hí họa thôi!  Theo Kinh Thánh, ngôn sứ chỉ là người nghe Thiên Chúa phán và có khả năng chia sẻ điều Thiên Chúa đã phán.  Trong bài đọc 1 hôm nay, Ê-dê-ki-en đã lãnh nhận một sứ điệp rõ ràng và đầy an ủi để trao cho dân Ít-ra-en đang bị lưu đày.  “Này chính Ta, Đức Chúa, sẽ đem các ngươi về nhà mình”.  Không phải là các nhà lãnh đạo ở những nơi họ đang bị lưu đày.  Cũng không phải các thần của những kẻ đó đem họ về.  Mà chỉ có Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.  Chỉ có Người mới có quyền năng phục hồi dân Người.

          Sứ điệp của Ê-dê-ki-en mang một ý nghĩa khẩn cấp đặc biệt, vì dân Ít-ra-en đang sống trong tuyệt vọng.  Việc họ liên tục bất tuân những lệnh truyền của Thiên Chúa đã chẳng kết thúc, nên cuối cùng        là họ phải sống kiếp lưu vong tại Ba-by-lon.  Vì chiến tranh tàn phá, họ không còn được nhìn thấy những quang cảnh quen thuộc, nghe nhưng âm thanh và ngửi những mùi hương của miền đất Thiên Chúa đã ban cho họ.

          Nhưng dù dân Ít-ra-en có bỏ Thiên Chúa, Người cũng không bỏ rơi họ.  Qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Người hứa sẽ đưa họ về cố hương.  Họ không còn bị cô lập hoặc bị bỏ rơi nữa.  Thiên Chúa sẽ cứu thoát họ, chăn dắt họ, thiết lập hòa bình với họ và sống với họ mãi mãi.

          Ít người trong chúng ta phải sống kiếp lưu vong, nhưng tất cả chúng ta đều giống như sống trong lưu đày phải xa Chúa.  “Đất khách quê người” của chúng ta có những thần tượng của chúng cũng như những lối sống đi ngược lại Thiên Chúa.  Đôi khi những miền đất tội lỗi này làm cho chúng ta chán nản, chia rẽ chúng ta với nhau và làm chúng ta nghĩ không tốt về chính mình.  Rồi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cảm thấy cách biệt với Thiên Chúa giống như dân Ít-ra-en đã cảm thấy vậy.

          Vì thế, chúng ta cần phải biết rằng những lời của ngôn sứ Ê-dê-ki-en là những lời nói với chính chúng ta.  Chúa ở với chúng ta.  Cái nhìn yêu thương của Người chăm chú vào chúng ta, và bàn tay Người đưa ra để cứu thoát chúng ta.  Người kiên trì kêu gọi chúng ta, xin chúng ta hãy rời xa những miền đất lạ kia mà về nhà với Người.

          Không phải là quá trễ để đi xưng tội trước lễ Phục Sinh.  Bạn hãy đến với Chúa và để Người đưa bạn về nhà, rời xa mọi miền đất lạ của tội lỗi.

 

          “Lạy Cha, con muốn về nhà.  Không gì bằng được sống với Cha”.