Thứ Hai tuần V mùa Chay

 

Suy niệm Gio-an 8:1-11

 

Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.  (Gio-an 8:11)

 

          Theo luật Do-thái, ngoại tình là tội có thể bị phạt tử hình (Lê-vi 20:10).  Nhưng theo luật Rô-ma là đế quốc đang cai trị Pha-lét-tin, người Do-thái không có quyền lên án tử hình ai cả.  Cho nên nếu Chúa Giê-su đồng ý với nhóm Pha-ri-sêu, là Người vi phạm luật Rô-ma.  Nhưng nếu Người không đồng ý, thì người ta sẽ coi Người là một vị thầy giả hiệu.  Kẻ thù của Chúa Giê-su chắc chắn cảm thấy sẽ chắc ăn về cái bẫy mà họ đã đặt ra!

          Lại một lần nữa, kẻ thù của Chúa Giê-su đã đánh giá Người quá thấp.  Người chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm cho họ phải ngậm miệng:  “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Gio-an 8:7).

          Tại sao chỉ một câu nói thôi mà lại tạo nên hiệu quả lớn lao như vậy?  Bởi vì Chúa Giê-su đã cho thấy rõ là bất cứ việc lên án nào họ áp đặt trên người phụ nữ này cũng sẽ được áp đặt trên tội lỗi của bản thân họ.  Nếu bà ấy bị lên án thì họ cũng sẽ bị lên án.  Cho nên họ chỉ có hai câu trả lời:  thú nhận tội lỗi hay là bỏ đi.  Vì họ không muốn hối cải nên mới bỏ đi và người phụ nữ kia được sống.

          Đúng ra họ nên ở lại.  Chính người phụ nữ đã ở lại và cuộc sống của bà đã được thay đổi.  Chúa Giê-su đã đổ muôn ân sủng xuống trên bà và rửa sạch tội lỗi bà.  Cho dù bà tội lỗi, Chúa Giê-su vẫn quyết định tha thứ và mở ra cho bà một con đường mới.

          John Newton, một văn sĩ thế kỷ 18 đã viết bài thánh ca “Amazing Grace”, Ân sủng diệu kỳ, đã học được bài học này.  Ông đã lái con tầu đi giữa bão tố làm cho nó hầu chìm.  Hoảng sợ, ông đã kêu xin Chúa thương xót, rồi lập tức gió êm biển lặng.

          Newton là người buôn bán nô lệ.  Hầu như ông chỉ lo tìm kiếm của cải vật chất và ít quan tâm đến những người bị xiềng xích.  Sau khi cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót lớn lao, ông đã hiến thân phục vụ Chúa Giê-su và trở thành một người tôi tớ không mệt mỏi của Chúa, để làm chứng cho những gì Chúa đã làm cho ông.

          Giống như ông John Newton, chúng ta sẽ cảm thấy được thúc đẩy để thay đổi đời sống theo mức độ chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa.  Chúng ta sẽ nhớ rằng giống như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, chúng ta xứng đáng bị trừng phạt, nhưng cũng xứng đáng được Người thương xót, ban bình an và ban sự sống.

 

          “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót linh hồn con”.