Thứ Sáu tuần V mùa Chay

 

Suy niệm Gio-an 10:31-42

 

Dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.  (Gio-an 10:38)

 

          Đi tới đâu, Chúa Giê-su cũng làm phép lạ.  Người chữa lành kẻ đau ốm, trừ quỷ, biến thức ăn hóa ra nhiều và cho kẻ chết sống lại.  Mỗi khi thấy người ta có nhu cầu, Người tìm cách đáp ứng.  Sách Tin Mừng đầy những câu chuyện Chúa Giê-su đến cứu vớt những người đang chịu đau khổ.

          Tất cả chúng ta đều biết về những phép lạ và hành vi tỏ lòng thương xót này.  Nhưng bạn có biết là nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, bạn cũng có thể biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa không?  Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thánh Thần của Người đang sống trong chúng ta, làm cho chúng ta được mạnh mẽ để sống thánh thiện và thực hiện những điều Chúa Giê-su đã làm.

          Bạn có biết rằng Thiên Chúa muốn hành động mạnh mẽ qua chúng ta không?  Rằng Người muốn sử dụng bạn để giúp xây dựng vương quốc Người không?  Người ta cần được biết tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.  Có nhiều người đang phải đau khổ vì những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, nên Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy đem lại cho họ sự chữa lành của Người!

          Điều này có thể khiến chúng ta sợ hãi phải không?  Nhưng không có gì phải sợ cả.  Không phải là Chúa muốn chúng ta hãy cúi xuống trên một người, chữa lành họ cách lạ lùng, rồi lại cao bay.  Tình yêu là nền tảng của mọi việc Chúa Giê-su làm, nên đối với chúng ta cũng phải như thế.  Vậy bạn hãy bắt đầu, đơn giản bằng việc cầu nguyện trước đã.  Bạn cứ cầu nguyện cho người nào bạn biết là họ đang đau yếu hoặc bị tổn thương cách nào đó.  Nếu là một người bạn hữu hay người hàng xóm mà bạn cảm thấy thoải mái với họ, thì bạn hãy tự ý cầu nguyện cho họ.  Nếu một người trong gia đình bạn đang chán nản, cay đắng hoặc bực bội, bạn hãy cầu ngyện cho họ được giải thoát.  Nếu bạn thấy hoàn cảnh thuận tiện, hãy tự ý cầu nguyện cùng với người ấy, hoặc xin những người khác hiệp ý cầu nguyện với bạn.  Các bạn hãy cùng nhau nói lên niềm tin rằng Chúa sẽ hoàn thành công cuộc của Người.

          Bạn đừng khi nào nghi ngờ là Thiên Chúa không kêu gọi bạn làm một khí cụ đem bình an và chữa lành của Người.  Bạn có thể làm những việc lớn lao cho Người, đơn thuần bằng cách đến với cuộc sống của những người chung quanh.  Vậy bạn hãy dẹp đi những ý nghĩ cho là mình không xứng đáng, vô nghĩa hoặc không có khả năng.  Các vị thánh đã trở nên thánh vì các ngài đã đứng vững trong đức tin và đối nghịch lại những tiếng nói tiêu cực cố đánh bại họ.  Bạn cũng có thể làm tương tự.

          Vậy bạn hãy bắt tay vào việc!  Hãy trở nên một khí cụ để Chúa Giê-su sử dụng mà chữa lành, phục hồi người khác.  Bạn chỉ cần một chút can đảm, một chút cầu nguyện và một liều thuốc ân sủng của Chúa thôi.

 

          “Lạy Chúa, xin sử dụng con để xây đắp nước Chúa”.