Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh

Lễ Thăng Thiên

 

Suy niệm Ê-phê-xô 1:17-23

 

Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai.  (Ê-phê-xô 1:21)

 

          Hôm nay khi mừng kính Chúa Giê-su lên trời, chúng ta hãy cùng các môn đệ Chúa nâng tâm trí lên trời khi chúng ta cầu nguyện:

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con ngợi khen Chúa trong ngày lễ hôm nay, ngày chứa chan niềm hy vọng và khải hoàn!  Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa ngự bên hữu Thiên Chúa Cha!  Chúa đã nhận lấy nơi vinh hiển và uy quyền của Chúa, nơi dành riêng cho Chúa là Con Thiên Chúa vĩnh cửu.  Chúa đã rời bỏ nơi ấy một thời gian ngắn, khi Chúa xuống thế để cứu chuộc chúng con, nhưng giờ đây Chúa đang ngự trên ngai vinh hiển nơi thiên đàng.  Và chúng con đã được trỗi dậy cùng Chúa!

          “Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì mọi quyền lực và mọi sức mạnh đều nằm dưới uy quyền của Chúa.  Dù mạnh mẽ hay mãnh liệt tới đâu, mọi sự trong thế giới được tác tạo này cũng đều phải phủ phục trước mặt Chúa.  Bất kể chúng con phải đối phó với điều nào đi nữa, không gì có thể kéo chúng con ra khỏi sự che chở của Chúa!

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con vui mừng trong Chúa, vì Chúa ngự trị trên chính lịch sử. Quá khứ, hiện tại và tương lai, không gì lọt khỏi ánh mắt đầy yêu thương và sự can thiệp quyền năng của Chúa.  Từ ngai vinh hiển Chúa, Chúa nắm trong tay tất cả cuộc đời chúng con.

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đáng ngợi khen!  Mọi quân thù đã bị đặt dưới chân Chúa.  Điều này có nghĩa là không gì khuất phục được Chúa, không phải Xa-tan, không phải sự chết, không phải đau khổ, không phải tội lỗi.  Chúa đã đánh bại chúng hết thảy!  Chúa ở trên mọi sự, và mọi sự được liên kết với nhau trong Chúa.

          “Lạy Chúa Giê-su, giờ đây được tôn vinh bên hữu Chúa Cha, Chúa là Đầu của Nhiệm thể, tức Giáo Hội!  Cho dù những bất toàn vẫn còn hiện diện trong Giáo Hội, chúng con vẫn vững tin rằng Chúa sẽ thanh luyện chúng con.  Chúa bầu cử cho chúng con mỗi ngày, xin Chúa Cha đổ xuống ân sủng dư đầy giúp chúng con chiến thắng tội lỗi và sống trong yêu thương.  Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin chiến thắng của Chúa cũng là chiến thắng của chúng con, và chúng con đặt niềm tín thác nơi tình yêu Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay là ngày ăn mừng!  Chúng con ngắm nhìn vinh quang Chúa và biết rằng mọi sự đều nằm trong tay Chúa!”