Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 28:16-20, 30-31

 

Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.  (Công Vụ Tông Đồ 28:31)   

 

          Quả là một cách kết thúc thích hợp đối với sách Công Vụ Tông Đồ!  Tại sao vậy?  Bởi vì chúng ta không thấy bất cứ vị tông đồ nào “kết thúc” sứ vụ của các ngài cả.  Ông Phê-rô thì ở tại An-ti-ô-ki-a hay tại Rô-ma, trông coi Giáo Hội đang phát triển.  Ông Ba-na-ba và Gio-an Mác-cô đang đi rao giảng Tin Mừng.  Các tông đồ còn lại thì du hành kẻ nam người bắc, rao giảng Tin Mừng và thiết lập các giáo hội mới.  Thậm chí Phao-lô đang bị cầm tù tại Rô-ma cũng rao giảng Nước Thiên Chúa mỗi khi có cơ hội!

          Bạn hãy suy nghĩ về thánh Phao-lô.  Ngài có thể lợi dụng thời gian đang được yên ổn để thu xếp công việc của ngài và nghỉ ngơi đôi chút.  Nhưng điều ấy đã không xảy ra.  Vì nào là ngài đã viết thư cho các giáo đoàn ngài đã thành lập.  Nào là Ngài đến với các kẻ thù và cố gắng hòa giải với họ.  Rồi ngài không bao giờ ngưng rao giảng Tin Mừng cho bất cứ ai muốn nghe.

          Ngay tại Rô-ma đây, dù bị xiềng xích lao tù và bị canh chừng ngày đêm, thánh Phao-lô vẫn cảm thấy bị thôi thúc hãy hiến thân phục vụ Chúa và Giáo Hội Người.  Ngay lúc này khi mọi sự dường như đã bị tước đoạt đi, ngài biết mình vẫn còn là quan trọng đối với Chúa.

          Một số người chúng ta có thể cũng ở trong tình huống tương tự, như chậm chạp vì tuổi già, lo lắng vì những quan ngại về sức khỏe, hoặc cảm thấy gánh nặng vì những nhu cầu của một gia đình đang trưởng thành.  Nhưng dù phải đối phó với hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn có thể tìm gặp được những cơ hội để phục vụ Chúa.  Thiên Chúa chẳng khi nào bảo chúng ta rằng Người không cần đến chúng ta!  Chúng ta vẫn có thể chia sẻ về Chúa Giê-su.  Chúng ta vẫn có thể dành thì giờ cầu nguyện cho những người thân và cho thế giới.  Chúng ta vẫn có thể gửi e-mail cho thân nhân ở xa và khích lệ họ tiếp tục mối tương quan với Chúa.  Chúng ta lại còn có thể cố gắng hàn gắn với những người đã làm chúng ta bị thương tổn.

          Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn vô dụng đối với Chúa!  Chúa Giê-su sẽ nhận lấy bất cứ điều gì bạn có thể làm, dù to hay nhỏ, và đổ vào điều ấy đầy tràn ân sủng và sức mạnh biến đổi của Người.  Kinh nghiệm, sự trung thành và ngay cả những thách đố của bạn đều mang giá trị lớn lao đối với Nước Thiên Chúa.  Bạn có thể tạo nên sự thay đổi, bất kể bạn ở nơi nào!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe điều Chúa muốn con làm ngay tại đây và lúc này.  Xin Chúa giúp con tiếp tục cuộc chạy đua!”