Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

Để tất cả nên một.  (Gio-an 17:21)

 

          Làm sao bao nhiêu con người khác biệt nhau lại có thể trở nên hiệp nhất được?  Chẳng có lấy một người giống hệt kẻ khác.  Cuối phố kia nào là đứa thiếu niên mình đầy hình xâm, nào là người đồng nghiệp vô thần, có cả người Ki-tô hữu thuộc một nhóm Tin lành nào đó.  Làm sao Chúa Giê-su có thể mong muốn chúng ta hiệp nhất với tất cả “những người khác” đang sống quanh chúng ta?

          Đó là nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Một trong những công việc vĩ đị nhất của Chúa Thánh Thần là tạo nên sự hiệp nhất.  Bạn thử nghĩ xem, trên bình diện vũ trụ, làm sao Người đã nối liền đất với trời, Thiên Chúa với nhân loại, đó là nhờ thập giá của Chúa Ki-tô.  Bạn cũng hãy nhớ rằng Chúa đã đem mọi người lại để làm thành một giáo hội tại Giê-ru-sa-lem những người Pha-ri-sêu cũng như các người thu thuế, dân ngoại cũng như dân Do-thái, các sĩ quan cũng như các người đánh cá.  Các định kiến và hãi sợ đã tan biến khi Thánh Thần chạm đến tâm hồn người ta và cho họ thấy đời sống sẽ huy hoàng nếu hết thảy họ đều cùng đến với Chúa Ki-tô.

          Vậy hiệp nhất có phải là mọi người đều phải giống y như nhau không?  Không đâu!  Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta làm những cá nhân độc đáo, mỗi người có khả năng riêng để tôn vinh Người theo cách của mình.  Người không muốn chúng ta ai cũng giống ai;  Người muốn chúng ta phải chống lại những gì cám dỗ mình tách biệt với những người khác chúng ta và đối xử không công bằng với họ.  Trái lại, Chúa muốn chúng ta hãy xem cách chúng ta thuộc về nhau cũng như hết thảy chúng ta đều được Cha trên trời yêu thương và trân quý.

          Trở nên một với 6 tỷ rưỡi người trên trái đất này là điều không thực tế.  Nhưng chúng ta có thể chú tâm đến việc hiệp nhất với những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, nhất là vợ chồng con cái chúng ta.

          Hôm nay là ngày tốt để chúng ta đến cầu nguyện với Chúa và xin Người cho chúng ta thấy mình nghĩ thế nào về những người khác biệt chúng ta.  Một ít nhóm đặc biệt hoặc một số cá nhân có thể chợt đến trong đầu óc bạn.

          Vậy bạn có cảm thấy thái độ xét đoán hoặc ghen tương trong những ý nghĩ của bạn về họ không?  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần lấy tình yêu thương mà thay thế những ý nghĩ đó.  Tinh yêu không đẩy người ta ra xa, nhưng kéo lại gần và phá bỏ mọi hàng rào ngăn cách.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa dạy con biết liên kết với lời cầu nguyện của Chúa Giê-su.  Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một!”