Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

 

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.  (Lu-ca 1:47)

 

          Hôm nay bạn thử tưởng tượng bạn là Mẹ Ma-ri-a, đang làm cuộc hành trình dài để đến thăm bà Ê-li-sa-bét.  Trên đường đi, bạn được đy tràn vui mừng khi nghĩ đến tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho bạn.

 

          Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi!  Thực đã là kỳ diệu khi được phúc cưu mang một đứa con.  Nhưng được làm mẹ Đấng Mê-si-a lại là một vinh dự không sao diễn tả nổi.  Khi Chúa cho tôi tớ Chúa là bà Khan-na mang thai ngôn sứ Sa-mu-en mặc dù bà ấy đã hiếm muộn, thì Chúa cũng hứa với con cùng một điều         (1 Sa-mu-en 1:2).  Nhưng con thì được mang thai nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Con không hiểu làm sao điều ấy xảy ra được, nhưng lạy Chúa, con vẫn vui mừng vâng theo ý Chúa!

          Thẩn trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi!  Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, vì nhờ con, Chúa sẽ vực dậy không chỉ những kẻ thiếu bánh ăn, mà c những kẻ không niềm hy vọng, không có bình an và không được yêu thương.  Con ngợi khen Chúa vì từ nay hết mọi đời sẽ nhìn con như kẻ được chúc phúc nhất giữa các phụ nữ, như một người sẽ chỉ đường cho người ta đến với Đấng Cứu Độ của họ.  Con cảm tạ Chúa đã cho con trở thành hòm bia chứa đựng giao ước mới, một giao ước sẽ tồn tại muôn đời.

          Thẩn trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi!  Như Chúa đã dùng bà Gia-ên và bà Giu-đi-tha để đánh bại quân thù của Ít-ra-en, Chúa cũng sẽ dùng con để đánh bại tội lỗi, kẻ thù lớn nhất của chúng con (Thủ Lãnh 5:24;  Giu-đi-tha 16:6).  Nhờ người Con của con, Chúa sẽ đem lại tự do cho không biết bao nhiêu linh hồn đang bị cầm tù do những lời dối trá của Xa-tan.  Con thật ngỡ ngàng vì thân phận của người Con trong bụng mình là đem lại sự chữa lành cho những kẻ bệnh tật và công lý cho những ai bị áp bức!”

 

          Vậy hôm nay bạn sẽ vui mừng như thế nào vì Chúa là Đấng cứu độ bạn?  Giống như Mẹ Ma-ri-a, bạn có thể nói:  “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lu-ca 1:49).  Người đã ban cho bạn mọi giàu sang của ân sủng Người và sự sống đời đời trong Con của Người.  Vậy bạn hãy làm cho tâm trí bạn đầy tràn những chân lý trên, rồi hãy để những lời chúc tụng mới thốt lên từ tâm hồn bạn mà ngợi khen Cha trên trời.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cứu thoát con khỏi tội lỗi và sự chết.  Xin cho con đừng bao giờ ngừng ngợi khen Cha vì ơn cứu độ Cha ban cho con!”