Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:5-8, 14-17

 

Trong thành, người ta rất vui mừng.  (Công Vụ Tông Đồ 8:8)

 

          Bài đọc 1 hôm nay nói cho chúng ta biết ba điều:  có ma quỷ (Công Vụ 8:7);  chúng ta có Chúa Thánh Thần trong chúng ta (Công Vụ 8:14-15);  và chúng ta có thể cảm nghiệm “niềm vui lớn lao” khi Thiên Chúa biểu dương sức mạnh của Ngươì (8:8).

          Kể từ thời đại Khai sáng, đã có khuynh hướng loại bỏ việc tin có ma quỷ.  Vì nhấn mạnh đến vai rò của lý trí và khoa học nên người ta tin rằng không có thực tại nào khác ngoài vũ trụ vật chất này.

          Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta vô số chứng cớ ngược lại.  Chúa Giê-su đã đối đầu với những thế lực ma quỷ khi Chúa gặp một người bị quỷ ám (Mác-cô 1:21-28), một người mù bị quỷ ám (Mát-thêu 12:22-29), và con gái của người đàn bà xứ Ca-na-an (15:21-28).

          Các thần dữ có thực và chúng rất lợi hại khi chúng ta thờ ơ đối với chúng.

          Có những hoàn cảnh sống thực của những người đã bị quỷ ám do phù thủy, lời nguyền rủa và những điều giống như vậy.  Những người này cần đến sự giúp đỡ của một người trừ quỷ.  Nhưng hiếm có những trường hợp như thế.  Còn đối với chúng ta, Xa-tan có khuynh hướng tấn công chúng ta chứ không ám vào chúng ta.  Nó thì thầm những tư tưởng khiến chúng ta trở nên tiêu cực, mang lòng thù hận hoặc lên án chính mình.  Chúng ta có thể nghĩ đó là những tư tưởng từ chúng ta, và quả thực có một phần như vậy.  Nhưng đồng thời những tư tưởng ấy cũng được hỗ trợ do những tố cáo tiêu cực của Xa-tan.

          Vậy bạn sẽ làm gì?  Trước hết, hãy tin rằng Chúa Thánh Thần đang ngự trong bạn, giúp bạn chống trả cám dỗ của Xa-tan.  Thứ hai, hãy cầu nguyện.  Hãy nắm vững lời lẽ của Kinh Lạy Cha:  “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.  Rồi bạn hãy để ý đến những gì đang xảy ra trong tâm hồn bạn.  Hãy tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy cám dỗ suy yếu đi thế nào.  Bạn hãy vui mừng, dù chỉ thấy được dấu hiệu nhỏ nhất nói lên tình trạng tự do!

          Chúa Giê-su đã thắng Xa-tan.  Giờ đây Người muốn bạn bước vào sự tự do Người đã đem lại cho chúng ta.  Khi theo ba bước giản dị trên, chúng ta có thể bắt đầu “rất vui mừng” nhờ chúng ta đã chống lại những cám dỗ của Xa-tan.

 

          “Lạy Chúa, xin đừng để con sa chước cám dỗ.  Xin Chúa cứu con khỏi mọi tấn công của ma quỷ”.