Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:23-28

 

Sau khi lưu lại An-ti-ô-ki-a một thời gian, ông Phao-lô ra đi.  (Tông Đồ Công Vụ 18:23)

 

          Kinh nghiệm của thánh Phao-lô trong bài đọc 1 hôm nay nhắc nhở chúng ta về một cách thức thực tế Chúa có thể áp dụng cho chúng ta:  qua trung gian các anh chị em trong Chúa Ki-tô.

          Không gì sảng khoái hơn là được về nhà!  Sức mạnh và niềm vui của chúng ta được đổi mới, rồi khi đã được đầy tràn, chúng ta lại sẵn sàng vào đời.

          Bạn có thể tưởng tượng thánh Phao-lô sẽ cảm nhận thế nào khi ngài trở về An-ti-ô-ki-a sau một cuộc hành trình truyền giáo lâu dài.  Thành phố đang phát triển này đã từng là hậu cứ cho ngài từ nhiều năm rồi, nên chắc chắn ngài cảm thấy thoải mái trong những khung cảnh và bạn bè quen thuộc.  Rõ ràng ngài đã từ chối lời người ta mời ngài lưu lại ở Ê-phê-xô lâu hơn, để ngài có thể về nhà (CôngVụ Tông Đồ 18:20-21)!

          Đó chẳng phải là điều khích lệ chúng ta sao?  Thậm chí tông đồ nhiệt thành Phao-lô cũng cần “về nhà” một thời gian.  Có lẽ ngài đã quá mệt mỏi vì những chuyến đi và kiệt lực bởi rao giảng Tin Mừng.  Có lẽ ngài muốn nhìn lại mình trong một nơi quen thuộc để có thể tiếp tục trở nên một người rao giảng Tin Mừng hữu hiệu hơn.  Hoặc có lẽ ngài chỉ muốn dành chút thời giờ ở với gia đình thiêng liêng của ngài.  Chắc chắn khi ở với họ sẽ nhắc nhở cho ngài về lòng trung thành của Thiên Chúa và cổ võ ngài đừng bỏ cuộc khi phải đối phó với bách hại.           

          Dù thánh Phao-lô cảm nghiệm bất cứ điều gì thì rõ ràng ngài cũng cảm thấy mình được khích lệ, bởi chính khi gặp chán nản, ngài đã có thể đem lại “sức mạnh cho toàn thể các môn đệ” (Tông Đồ Công Vụ 18:23).

          Điều này rất giống với cách các bạn hữu trong Chúa Ki-tô đã giúp đỡ chúng ta được hồi sức.  Khi bạn cảm thấy chán nản, một người anh chị em có thể cầu nguyện cùng với bạn.  Khi bình ga thiêng liêng của bạn cần được đổ đầy, thì vợ của bạn có thể ở nhà trông coi con cái để bạn đi chầu Thánh Thể.  Cùng tham dự Thánh lễ với anh chị em trong giáo xứ có thể giúp bạn được tràn đầy ơn Chúa để chuẩn bị cho tuần lễ tới.

          Chúa muốn bạn được đầy tràn hôm nay.  Người muốn bổ sức cho bạn, để bạn giúp củng cố người khác.  Vậy bạn đừng ngần ngại “về nhà” khi cảm thấy cần.  Hãy để Chúa giúp đỡ bạn như Người đã giúp đỡ Phao-lô tại An-ti-ô-ki-a.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin cho con được đầy tràn.  Xin Chúa bổ sức cho con, để con sẽ giúp cho người khác được mạnh mẽ”.