Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

 

Có một bà tên là Ly-đi-a…, bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà.  (Công Vụ Tông Đồ 16:14)

 

          Đang khi cầu nguyện bên bờ sông tại Phi-líp-phê, có lẽ bà Ly-đi-a đã không nhận ra là mình cũng đang ở trên con đường của dòng sông thứ hai – dòng sông tuôn trào ân sủng Thiên Chúa!  Một trong số những người cầu nguyện có mặt ngày sa-bát hôm ấy là tông đồ Phao-lô, và sứ điệp ngài chia sẻ về Chúa Giê-su đã thay đổi cuộc sống bà thật lớn lao.

          Câu chuyện bà Ly-đi-a là một thí dụ đẹp nói lên thế nào là trở lại đạo.  Trở lại là một cuộc biến đổi nhờ hai yếu tố chính:  ân sủng Chúa và việc chúng ta đáp lại ân sủng Người.  Chắc chắn bà Ly-đi-a đã nhận được tràn đầy ân sủng Chúa ngày hôm ấy.  Ân sủng ấy xuất hiện dưới hình thức một vị sứ giả là Phao-lô.  Nhờ lời ngài, bà Ly-đi-a đã nghe biết về Chúa Giê-su, rồi khi bà tiếp tục lắng nghe thì “Chúa mở lòng cho bà” (Công Vụ Tông Đồ 16:14).  Hôm nay chúng ta có thể nói rằng bà đã “được đánh động sâu xa” do sứ điệp của Phao-lô.  Bà đã cảm động do ân sủng!

          Tuy nhiên bà Ly-đi-a không chỉ nhận lãnh ân sủng, nhưng bà còn đáp lại ân sủng.  Bà chăm chú lắng nghe sứ điệp, rồi khi cảm thấy tâm hồn rung động, bà đã xin được rửa tội.  Chắc bà cũng chia sẻ cảm nghiệm với những người trong gia đình nữa, bởi vì họ hết thảy cũng đã được rửa tội.  Đây là mẫu thức trở lại đạo:  Chúa ban ân sủng, chúng ta đáp lại, và kết quả là một cuộc biến đổi mạnh mẽ.

          Phần đẹp nhất của việc trở lại là Chúa muốn chúng ta cứ tiếp tục cảm nghiệm cuộc trở lại ấy trong suốt cuộc đời còn lại của chúng ta.  Người muốn mẫu thức ân sủng, đáp lại ân sủng và biến đổi phải tiếp tục xảy ra, vì luôn có những lãnh vực trong cuộc sống chúng ta cần được chuyển đổi sang hướng đi của Chúa Giê-su.

          Việc “trở lại liên tục” này có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.  Thường thì giống như trường hợp của bà Ly-đi-a, Chúa mở tâm hồn chúng ta khi chúng ta cầu nguyện hoặc lắng nghe một “sứ giả” như Kinh Thánh hay những lời từ một người bạn.  Bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy Chúa Giê-su đang kêu gọi chúng ta thay đổi lối suy nghĩ hay hành động, chúng ta đều có thể chắc chắn rằng Người đang ban ân sủng cho chúng ta để chúng ta đem lời Người vào sâu trong tâm hồn và đáp lại lời Người.

          Bà Ly-đi-a đã bước vào dòng sông ân sủng của Chúa trong ngày sa-bát ấy, và bà đã để cho mình chìm đắm trong tình yêu của Chúa càng ngày càng sâu hơn.  Ước gì chúng ta cũng làm như vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tâm hồn con đón nhận lời ban sự sống của Chúa”.