Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:1-8

 

Một người tên là Tixiô Giustô.  (Công Vụ Tông Đồ 18:7)

 

          Thánh Phao-lô chắc chắn rất giận, giũ áo và bỏ người Do-thái tại Cô-rin-tô mà đến với dân ngoại.  Nhưng bạn hãy xem!  Chỉ một vài dòng sau đó, chúng ta đọc thấy là ông trưởng hội đường và cả gia đình ông đã trở lại đạo, thiết lập nền móng cho giáo hội tại Cô-rin-tô.  Làm sao việc thiết lập ấy lại có thể xảy ra trên trái đất này?  Có một người tên là Tixiô.

          Đời sống của Tixiô là chiếc cầu nối liền hai thế giới.  Ông là người ngoại giáo, nhưng lại sống theo tập tục Do-thái và phụng thờ Thiên Chúa.  Mặc cho người ta chống đối ông Phao-lô, ông Tixiô đã dành cho ngài một nơi chốn để ở lại, rồi thật trớ trêu nhà ông lại nằm sát cạnh hội đường!

          Có phải là ngẫu nhiên không?  Chắc không phải đâu.  Thiên Chúa đã đặt Tixiô ở giữa hai nhóm người, nên khi Tixiô mở cửa đón nhận Phao-lô, thì ông cũng mở cửa đón nhận tất cả cộng đoàn tín hữu.  Việc Phao-lô ở cạnh hội đường và tình bạn với Tixiô chắc chắn đã cho ngài rất nhiều cơ hội chia sẻ Tin Mừng với những đồng bào Do-thái làm việc thờ phượng ở ngay bên cạnh ngài.  Rồi kết quả tốt đẹp!  Qua những thư Phao-lô viết sau này, chúng ta biết rằng rất đông người Do-thái đã gia nhập giáo hội Cô-rin-tô.

          Có lẽ cuộc sống bạn không bắc nhịp cầu nối hai thế giới như trường hợp của ông Tixiô.  Nhưng bạn hãy nghĩ đến những nhóm người mà bạn giao tiếp.  Hãy nghĩ đến gia đình bạn, công ăn việc làm, hàng xóm láng giềng của bạn, giáo xứ, đội thể thao hoặc trường học của bạn.  Có khi nào bạn nghĩ rằng Chúa đã đặt bạn đúng vào giữa những người này để bạn làm người mở cửa cho người ta đón nhận Tin Mừng không?

          Hôm nay, bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về một nhóm bạn đang tham gia.  Có người nào trong nhóm mà bạn nghĩ là họ có thể mở lòng đón nghe bạn nói về mối tương quan của bạn với Chúa không?  Có lẽ bạn hãy gặp người ấy, uống với nhau tách cà phê hoặc mời người ấy đi ăn.  Nếu bạn cứ nhắm lập mối tương giao với ai đó, thì từ họ sẽ có những cơ hội để cùng nhau chia sẻ.  Bạn không cần phải gượng ép, không cần phải tạo nên một tình huống gây ấn tượng.  Cứ thoải mái mà làm một người bạn.  Bạn hãy nhớ đến ông Tixiô.  Ông ấy chỉ mời thánh Phao-lô ở lại nhà ông.  Dù là một hành vi hiếu khách thôi cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy sử dụng con để mở cửa cho Tin Mừng tại bất cứ nơi nào con đến.  Xin Chúa dạy con biết đem người ta đến gần Chúa hơn”.