Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-12

 

Anh em đừng xao xuyến.  (Gio-an 14:1)

 

          Ở trong phòng Tiệc Ly, không ai xao xuyến hơn là chính Chúa Giê-su.  Chỉ một ít giờ nữa thôi, Người sẽ bị đánh đập, đội vòng gai và bị đóng đinh vào thập giá, rồi Người còn biết rõ những điều ấy        sắp xảy ra nữa.  Vậy mà Người còn có giờ để khích lệ các tông đồ.  Người bảo họ:  Thầy sắp ra đi, nhưng anh em đừng mất lòng tin hoặc mất bình an.  Trái lại, hãy tin vào Thầy.

          Đêm xuống, các tông đồ càng thêm lo lắng sợ hãi, đến nỗi cuối cùng họ đã bỏ Chúa Giê-su mà chạy trốn hết.  Đức tin của họ không mạnh mẽ đủ để nâng đỡ họ khi phải đối phó với hoàn cảnh một sống một còn. 

          Tuy nhiên câu chuyện không kết thúc ở đó.  Lòng tin của họ đã trở lại khi Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết và hiện ra với họ.  Họ phấn khởi đến độ đi ra ngoài và thắp lên cho thế giới ngọn lửa yêu mến Chúa Giê-su.

          Nhưng sau khi Chúa đã lên trời, tâm hồn họ có xao xuyến không?  Có chứ, họ thường xao xuyến.  Họ có mất bình an không?  Có chứ, thường bất an.  Nhưng họ có Chúa Thánh Thần ở trong họ không?  Có chứ.  Vậy tại sao họ không vững tâm?  Bởi vì ngay đến những tông đồ vĩ đại như Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an cũng vẫn còn là con người.  Đôi khi phải mất nhiều năm trời phát huy đức tin và lòng tín thác để đạt tới mức độ cao hơn.

          Vậy làm sao chúng ta chấn chỉnh khi đức tin bị thử thách?  Điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy dễ dàng với chính mình.  Bạn thử nhớ lại thánh Phê-rô đã mất niềm tin và chối Chúa.  Ngài khóc lóc thảm thiết khi ý thức mình đã làm như thế, nhưng ngài không để mình bị trói buộc trong mặc cảm tội lỗi và cay đắng.  Khi nhìn thấy Chúa Giê-su đứng trên bờ hồ Ga-li-lê, ngài đã nhảy xuống nước và chạy đến với Chúa.  Ngài để cho Chúa củng cố mình và ngài quyết tâm tiến tới trong đức tin.

          Vậy khi đức tin của bạn bị thử thách, hoặc bạn phải phấn đấu với bất cứ điều gì hiện nay, cứ nhớ rằng Chúa Giê-su biết rõ bạn.  Chúa biết những xao xuyến của bạn.  Chúa ở với bạn, bao bọc bạn bằng tình yêu của Người.  Bạn hãy cố gắng hết sức nghỉ ngơi trong Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tiếp tục tiến tới, vững vàng trong bình an và tín thác nơi Chúa”.