Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:27-31

 

Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.  (Gio-an 14:27)

 

          “Ngủ đi em, ngủ đi em!  Ra đi là cơn sầu muộn thật ngọt ngào”.  Đó là những dòng nổi tiếng của Romeo gửi cho Juliet trong vở kịch của thi hào Shakespeare.  Đó là một trong những cảnh biệt ly đáng ghi nhớ nhất trong văn chương Tây phương, lại càng làm cho người ta nhức nhối thêm vì hai gia đình của họ đã chống đối nhau kịch liệt.

          Bài Tin Mừng hôm nay cũng là một cảnh biệt ly không kém phần ảm đạm và cay đắng.  Bạn thử tưởng tượng nỗi đau buồn và sợ hãi của các môn đệ khi họ nghĩ đến Chúa Giê-su, thầy và bạn thân của họ, sắp phải ra đi và dưới bạo lực kinh hoàng.  Chúa giải thích rằng Người sẽ sống lại, nhưng họ vẫn không sao hiểu hết được lời Người.  Vậy Người nhẹ nhàng bảo họ:  “Anh em đừng xao xuyến… Thầy sẽ trở lại với anh em” (Gio-an 14:27, 28).

          Tất cả chúng ta đều có thể thấy mình cũng phải phấn đấu với xao xuyến sợ hãi giống như các môn đệ Chúa tối hôm ấy.  Khi chờ đợi Chúa nhậm lời chúng ta cầu xin hoặc xin Chúa can thiệp vào đời sống của một người thân yêu, chúng ta đều bị cám dỗ đặt ra những câu hỏi:  Chúa Giê-su đang ở đâu?  Người có bỏ rơi tôi không?  Tương lai rồi sẽ ra sao?

          Những lúc ấy, Chúa Giê-su ban cho chúng ta cùng những lời an ủi Người đã nói với các môn đệ:  Đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.  Người biết đích xác những gì đang xảy ra và biết vinh quang Người muốn đưa chúng ta vào.  Có thể không luôn dễ ghi nhớ rằng Chúa Giê-su ở với chúng ta, nhưng chúng ta có thể đọc lại những đoạn Kinh Thánh giống như bài Tin Mừng hôm nay, để nhớ rằng Chúa giữ lời đã hứa với tất cả các môn đệ của Người.  Chính chúng ta cũng có thể nhớ lại sự trung thành của Chúa đối với chúng ta trong quá khứ.  Các điều này giúp chúng ta kết luận rằng Chúa Giê-su ở cùng chúng ta, Người kiểm soát mọi sự và Người có một kế hoạch tốt đẹp.

          Ngay bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại và nói với Chúa Giê-su về bất cứ điều gì đang đè nặng tâm hồn bạn.  Bạn hãy tưởng tượng Người nói với bạn:  “Con đừng xao xuyến sợ hãi.  Thầy sẽ đến với con”.  Có thể bạn nếm được “vị ngọt trong sầu khổ” hoặc chính sự xao xuyến hay sợ hãi, nhưng khi bạn nương tựa vào lời hứa của Người, bạn sẽ thêm tin tưởng rằng Chúa chẳng muốn gì khác hơn là mong bạn được đầy tràn bình an và sức mạnh.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin Chúa ban cho con ơn biết tín thác vào Chúa”.