Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:21-26

 

Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?  (Gio-an 14:22)

 

          Tại sao Chúa Giê-su dành quá nhiều thời giờ quan tâm đến các môn đệ thân thiết nhất của Người?  Chẳng phải sẽ hữu hiệu hơn nếu Người tỏ mình ra cho thế gian một cách trọng đại sao?  Người có thể triệu tập các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đến để họ làm chứng cho sự phục sinh của Người trong ánh sáng chói ngời vinh quang vũ trụ, để không còn ai dám nghi ngờ nữa.  Có thể nào Người đã đánh mất cơ hội để đến với toàn thể thế gian trong một quang cảnh ngoạn mục không?

          Chắc chắn là Chúa Giê-su yêu thương từng người và muốn mọi người được biết Chúa.  Nhưng chính khi còn sống trên thế gian này, Người đã chọn tỏ mình ra cách riêng tư nhỏ bé.  Không một cử chỉ vĩ đại và một lần thay cho tất cả kèm theo những gì Chúa muốn làm;  nhưng chỉ những điều nhỏ nhặt hằng ngày mới làm cho người ta biết đến Người.

          Bạn hãy suy nghĩ về điều này.  Khi Thiên Chúa đến với chúng ta trong hình hài một trẻ thơ, Người đã cho chúng ta thấy Người muốn làm một người trong chúng ta và một người với chúng ta.  Thay vì mặc lấy bản tính con người để làm vị Chúa tể toàn năng và thống trị vũ trụ, Người lại âm thầm tháp nhập vào một gia đình và trải bao năm tháng xây dựng những mối tương quan với Mẹ Ma-ri-a, thánh Giu-se và các đồng hương Na-da-rét.  Rồi khi kêu gọi các môn đệ, Người cũng làm giống như vậy.  Người lập một mối tương quan với họ, mối tương quan đã dạy dỗ họ biết yêu thương như Người đã yêu, mối tương quan đã biến đổi họ thành những gương mẫu sống động về lòng thương xót.

          Ngày nay Chúa Giê-su vẫn còn sử dụng cùng một phương thức ấy.  Người tỏ mình ra “cho thế gian” qua những mối tương quan, tức những tương quan giữa những người chung quanh chúng ta.  Mỗi lần chúng ta đến với một người nào đó thì qua chúng ta Chúa đến với họ.  Mỗi lần chúng ta mở lời khích lệ ai hoặc am hiểu họ thì Chúa nói qua chúng ta.  Chính nhờ những hành vi yêu thương giản dị hằng ngày mà Chúa Giê-su có thể chiếu tỏa rực rỡ nhất.

          Giờ đây chúng ta biết rằng mình không hoàn hảo.  Chúng ta biết mình không luôn hành động như Chúa muốn chúng ta hành động.  Nhưng Chúa Giê-su đã dự liệu cho những thiếu sót ấy trong kế hoạch của Người rồi.  Người đã chọn tỏ mình ra cách đặc biệt mạnh mẽ mỗi khi chúng ta tha thứ cho nhau và bù đắp cho nhau.

          Vậy là Chúa Giê-su đang tỏ mình ra cho thế gian qua bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ mình ra cho con đầy đủ hơn, để người khác có thể nhận ra Chúa rõ ràng hơn”.