Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:12-17

 

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu.  (Gio-an 15:15)

 

          Bạn có nhớ mối tương quan giữa bạn với một người bạn hữu đã phát triển như thế nào không?  Có lẽ bạn đã dành rất nhiều thì giờ ở với người ấy, tin tưởng họ và chia sẻ với họ những tâm tư, sợ hãi và ước vọng sâu xa nhất của bạn.  Bạn đã xây dựng mối tương quan trên sự tin tưởng, chân thành và trung thực.  Người bạn thân nhất của bạn có thể là người duy nhất biết bạn có một cái sẹo bên cạnh tai phải của bạn.  Và có lẽ họ là người duy nhất biết tại sao lần bạn đi xưng tội hồi tháng Ba vừa qua là việc rất quan trọng đối với bạn.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su gọi các môn đệ là bạn thân thiết nhất của Người.  Nhưng chúng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng tình yêu của Người chỉ giới hạn ở một số những người thân tín này.  Chúa cũng nói với bạn cùng một điều Người đã nói với họ!  Bạn hãy nhớ là Người đã hy sinh mạng sống để bạn và Người có thể kết hợp với nhau.  Người đã cho đi mọi sự để trong sự hiện diện của Người, bạn có được sự nghỉ ngơi và an ủi, khích lệ và soi sáng, tựa như bạn có được từ nơi người bạn thân nhất trên trần gian này.  Đúng thế!  Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa vũ trụ, đang gọi bạn là bạn hữu của Người!  Điều ấy chẳng phải là tuyệt diệu sao?

          Một người tôi tớ có rất ít quyền lợi, ít phẩm giá và không có tự do.  Anh ta phải làm việc không mệt mỏi để làm vừa lòng ông chủ.  Còn người bạn hữu thì phục vụ vì tình yêu.  Anh ta quảng đại cho đi vì anh ta rất coi trọng bạn mình.  Đó là cách Chúa Giê-su coi bạn là ai.  Người mời gọi bạn chia sẻ với Người sự tôn trọng, yêu thương và thân mật.  Người không khi nào kèn cựa với bạn hoặc dọa nạt bạn phải theo Người.  Trái lại, Người giúp bạn nhận ra rằng muốn làm cho đời mình được hoàn hảo thì hãy để cho kế hoạch của Người được thể hiện.  Nói tóm lại, Người yêu thương bạn vì chính bạn.

          Hôm nay bạn hãy dành ít phút để suy nghĩ Chúa Giê-su là ai đối với bạn.  Rồi bạn hãy suy nghĩ bạn là ai đối với Chúa.  Hãy tưởng tượng và lắng nghe Chúa Giê-su gọi bạn là bạn hữu của Người.  Hãy nói với Người như là bạn nói với người bạn thân.  Hãy để Người nhìn vào mắt bạn và bạn cũng đừng sợ nhìn vào mắt Người.  Bạn và Chúa đang thuộc về nhau đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Con dâng đời con cho Chúa, không phải như một tên tôi tớ hết mình muốn làm vui lòng ông chủ, nhưng như một người mở lòng cho một người bạn.  Xin Chúa giúp con nhìn mình bằng con mắt của Chúa”.