Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 30:19-21, 23-26

 

Tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau:  “Đây là đường, cứ đi theo đó!”  (I-sai-a 30:21)

 

          Suốt mười năm vừa qua, GPS hoặc hệ thống định vị toàn cầu, là những phương tiện trở thành rất thông dụng.  GPS làm việc bằng cách thu nhận những dữ kiện từ một số vệ tinh để cho thấy một địa điểm chính xác.  Sử dụng thông tin này, những công ty như Google và Apple đã khai triển những áp dụng để hướng dẫn cho bạn biết bạn đang ở chỗ nào trong thế giới.

          Suy nghĩ từ bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta có thể nghĩ Chúa Giê-su chính là GPS cho riêng mỗi người chúng ta.  Nhờ Thánh Thần, Người muốn hướng dẫn mọi bước của chúng ta, để chúng ta sống đời công chính không vương tội lỗi.  Chẳng phải là điều an ủi khi biết rằng chúng ta có Chúa dẫn dắt chúng ta sao?

          Nhưng chúng ta hãy cẩn thận đừng biến Chúa Giê-su thành cái máy GPS luân lý của chúng ta.  Xin Chúa Giê-su dẫn dắt từng bước của chúng ta là một chuyện, nhưng phát huy mối tương quan giữa chúng ta với Chúa lại là chuyện khác.

          Ngôn sứ I-sai-a đã nói lên điểm này khi ngài hứa rằng Thiên Chúa sẽ “từ ái” đối với chúng ta và Người không muốn “ẩn mặt” với chúng ta (I-sai-a 30:19, 20).

          Vậy tôi có thể nghe Chúa nói với tôi một cách riêng tư như thế không?  Có chứ!  Đây là cách giản dị:  Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh.  Cho nên bạn hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày.  Hãy cầu nguyện nhờ những bài đọc trong Thánh lễ hằng ngày.  Thậm chí bạn có thể chơi trò “bói Kinh Thánh” bằng cách mở sách Kinh Thánh, gặp bất cứ câu nào thì hãy suy nghĩ về câu ấy.

          Nếu nảy ra ý tưởng nào đó đang khi bạn đọc, hãy hỏi xem áp dụng ý tưởng đó vào đời sống bạn thế nào, thí dụ vào lối suy nghĩ, cách nói năng hoặc cách bạn giao tiếp với người khác.  Khi vợ con bạn về nhà, hoặc khi một người hàng xóm gọi cho bạn, hay khi cha đang giảng trong Thánh lễ, mà có ai nói lên điều gì trùng hợp với điều bạn đã đọc trong Kinh Thánh hôm ấy hay hôm trước, thì bạn hãy cho là có thể Chúa đang nói với bạn đấy.  Nếu bạn đã nghĩ như thế và cố gắng sống lời ấy, bạn sẽ cảm thấy mình gần Chúa mỗi ngày một hơn.  Bạn sẽ phát triển mối tương quan sống động và dễ thương với Chúa.

          Cho nên bạn hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày.  Hãy để cho tiếng Chúa nhẹ nhàng hướng dẫn bạn yêu mến Chúa và yêu thương dân Chúa mỗi ngày một hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con để con lắng nghe tiếng Chúa”.